Dr. Öğr. Üyesi Sinan Eren Yalçın

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Ofis No:LMF-107/A
Ofis Tel
Faks No
:
:
E-Posta:sinaneren.yalcin@isikun.edu.tr