Staj

Giriş

Bu döküman, Işık Üniversitesi'nde endüstri bölümündeki öğrenim yaşantınız boyunca yapmakla yükümlü olduğunuz stajlar için rehber ve yordamları vermektedir. Tamamlamanız gereken iki ayrı yılda yapılması gereken zorunlu iki staj bulunmaktadır. Staj zorunluluklarını yerine getirmediğiniz takdirde, stajınız reddedilecektir. Unutmamalısınız ki, stajlar ögrenim sonunda alacağınız bitirme projesi için ön koşul oluşturmaktadır.

Amaç

Staj yapmanın amacı, öğrencinin akademik hazırlığının, ilgili olan endüstri, ticaret veya devlet çevrelerinde uygulanan, iyi planlanmış ve denetlenmiş bir iş deneyimi ile sağlamlaştırmaktır. Staj süresi boyunca, yapılan staj, endüstri mühendisliği alanındaki pratik problemlere, akademik prensiplerle çözüm bulacaktır. Stajlar öncelikle öğrenmek için yapılmaktadır. Stajlarla yetenekleri geliştirmek, çeşitli mühendislik sorunlarını çözme kabiliyetini kazanmak ve işin nasıl yürüdüğünü ögrenmek gibi kazanımlar edinilir. Bu kazanılan becerilerden bazıları okulda öğrenilmiş olsa da, bir çoğu ögrenmediğiniz yeni tecrübeler olacaktır. Bu tip genişleyen öğrenmeye entellektüel büyüme de denebilir. Bu sayede derslerinizdeki konularla ilgili daha somut ve zengin düşünebilir ve bu akademik kuramları gerçek dünyaya uygulayıp, gerçekliğini tespit edebilirsiniz.

Nasıl Başvurabiliriz ?

Öncelikle, Işık Üniversitesi Staj Yönetmeliğini dikkatlice okuyunuz. Işık Üniversitesinin istediği genel yükümlülüklere uyan bir şirkette, staj yapmak için başvurup kabul edildiğinizden emin olmalısınız. Seçtiğiniz şirketin çok sayıda endüstri mühendisi barındıran, imalat veya operasyon departmanları olması tercih edilir. Bundan sonra seçeceğiniz kısım ve bölüm tamamen size kalmıştır. Bununla birlikte IŞIKIE 'nin tavsiyesi, bu yaz stajlarınızdan en az bir tanesini imalat alanında yapmanızdır. Aday şirketlerle ilgili fikir edinmek istiyorsanız, daha önceden mühendislik öğrencileri tarafından tamamlanan stajların bulunduğu listeyi inceleyebilirsiniz. Ayrıca en büyük şirket listesinden de yararlanabilirsiniz. Unutmamanız gereken en önemli husus, iki stajınızıda aynı şirkette yapamayacağınızdır. Herhangi bir staj pozisyonunu önerdikten hemen sonra, gerekli formları doldurmalısınız. Bu formlar hem Türkçe hem de İngilizce formatta bulunabilir. Bu formları katılacağınız şirketin gereksinimlerine gore doldurmanız gerekmektedir. İlk form, bizim departmanımızdan, sizin başvurduğunuz şirkete bir mektuptur. Bu mektup, yalnızca şirket sizin stajınızın zorunlu olup olmadığını bilmek istediği takdirde gönderilecek olan opsiyonel bir formdur. Staj Başvuru Formu işvereniniz tarafından 3 asıl nüsha olarak imzalanıp, staja başlama tarihinden en az 20 gün önce kimlik fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, Mühendislik Fakültesi Sekreterine teslim edilmesi zorunludur. Bu formun staja başlama tarihinden en az 10 gün önce fakülte sekreterliği tarafından Personel Daire Başkanlığı'na gönderilmesi zorunludur. Bu bakımdan formunuzu fakülte sekreterine zamanında vermeniz gerekmektedir. Staj başvuru formunun bir fotokopisini danışman hocanıza vermeniz gerekmektedir. Bu belge staja kabul edildiğinizin kanıtıdır. Ek olarak işveren bilgi formunun da işyerine doldurtularak Personel Daire Başkanlığı'na iletilmesi zorunludur. Son form olan Staj Uygulama Değerlendirmesi (Staj Sicil Belgesi), stajınız tamamlandıktan sonra, işveren tarafından imzalanıp ve mühürlenip, bu şekilde Endüstri Mühendisliği Bölüm Sekreterine teslim edilmelidir. Performansınız bu belge göz önünde bulundurularak notlandırılacaktır.

IŞIKIE Staj Raporları

Stajdan sonra, Endüstri Mühendisliği Bölüm'ü staj koordinatörüne (staj koordinatörü her öğrencinin kendi danışmanıdır), staj deneyimini, bu deneyimin öğrencinin akademik programıyla olan ilgisini ve staj değerlendirmesini özetleyen bir staj raporu verilmelidir. Aşağıdaki taslak, teslim edeceğiniz raporun içermesi gereken bölümleri göstermektedir. Bunlar, genel ana hatlara artı olarak istenen rapor kurallarıdır. Staj zorunluluklarını yerine getirmediğiniz takdirde, stajınız reddedilecektir. Unutmamalısınız ki, stajlar öğrenim sonunda alacağınız bitirme tezi için ön koşul oluşturmaktadır. Hazırlayacağınız iki ayrı staj raporu için bazı küçük farklar istenmektedir.

Genel Hatlar ve Gereksinimler (Bütün raporlar için)

 • Metnin gelişme kısmı anlaşılır bir dil ve uygun bir dilbilgisi ile iyi yazılmalıdır. Rapor Microsoft Word gibi bir metin editöründe yazılmalıdır. Gelişme kısmı Times New Roman yazı karakterinde ve 12 puntoyu geçmeyecek şekilde yazılabilir.
 • Bütün raporlar bir "İçindekiler" kısmı içermelidir. Bunun için Microsoft Word'de bulunan "İçindekiler" (Table of Contents) özelliğini kullanmalısınız.
 • Bütün bölüm ve alt bölümleri numaralandırmalısınız.(12 veya 14 punto kullanabilirsiniz.)
 • Bütün istenen bölümler açıkça tanımlanmalıdır.
 • Endüstri Mühendislerinin çalıştığı organizasyon tanımları ve görevleri belirtilmelidir.
 • Rapor en az iki endüstri mühendisiyle yapılmış röportajlar içermelidir. (Soruları hazırlayıp, cevapları gazete formatında raporlamalısınız).
 • Raporda bir organizasyon şeması bulunmalıdır.
 • İşyerinde çalışan eleman sayısı, departmanlar açısından işgücünün çökmesi, çalışma saatleri, yıllık satışlar, hizmet ve ürün tipleri gibi bilgilerle ilgili istatiksel bir çalışma da raporda yer almalıdır.
 • Bütün hesaplama tanımları gerçek örneklerle desteklenmelidir.
 • Raporda kullanılan terminoloji ile ilgili açıklamalar içeren bir ekler bölümü bulunmalıdır.
 • Diğer bazı konular da, üretim işlemleri ve teknolojileri, çalışma yeri kültürü, iş etiği, finans ve iş konumları, gibi, rapora konulabilir.
 • Rapor cildi şeffaf naylon kapak, spiral sırt olmalıdır.
 • Rapor staj yapılan yerin yetkilisi tarafından mühürlenip imzalanmalıdır.

İkinci Staj Raporu (Ek Bölümler)

 • İkinci raporun en önemli kısmı, organizasyonun, endüstri mühendisleriyle ilgili olan problemlerini tanımlamaktır. Bu problemler o organizasyonlala ilgili çözülmemiş (en az bir) problemler olabilir. Endüstri mühendisleriyle yaptığınız görüşmelerde, bitirme projesine konu olabilecek problemi bulabilmek amacıyla bulunduğunuz bölümle ilgili problemleri tanımlamak için meraklı olmalısınız.
 • Bitirme Projenizin konusunun temelini teşkil edecek olan bir problemin tanımını ve bu problemin ayrıntılı açıklamasını yapmalısınız. Bizim istediğimiz son sınıf bitirme tezi konunuzu ikinci stajınız süresince belirleyebilmenizdir.

Her durumda, yukarıda sıralanmış olan zorunluluklar raporunuzda bulunması gereken bölümlerdir.

Önemli Evrak ve Son Teslim Tarihleri

 • Staj öncesi: Staj Başvuru Formu- Mayıs ayı sonuna kadar staj yerinden ve bölümden onay alınmalıdır.
 • Staj sonrası: Staj Raporu ve Staj Değerlendirme Belgesi – Her öğrenci staj esnasında hazırladığı  raporu (bölümün istediği formatta) ve staj yerindeki yöneticinin imzaladığı ve mühürlediği değerlendirme belgesini kapalı zarfta Add/Drop haftasının (Derslerin ilk haftası) son gününe kadar kendi danışmanına teslim etmelidir. 
INDE2910 ve INDE3910 Staj Raporu verenlerin dikkatine:

Staj raporlarının ve değerlendirme belgesinin TESLİM TARİHİ stajı takip eden akademik dönemdeki kayıt haftasıdır. Kampüse gelişteki zorlukları ve yaz okulundan dolayı stajınızın yaz sonuna sarkması durumunu göz önüne alarak en geç derslerin başladığı 1. HAFTA sonuna kadar danışmanınıza teslim etmenize izin verilecektir. Kapalı zarfta değerlendirme belgesi olmayan raporlar kabul edilmeyecektir. Bu süreden sonra staj raporu kabul edilmeyecektir.

Raporun tesliminden sonra, ilgili değerlendirme akademik danışman tarafından yapılacak ve varsa düzeltmeler için gerekli duyuru dönem içerisinde yapılıp size zaman verilecektir. Bu düzeltmeleri en geç dersten çekilme (withdraw) tarihine kadar yapmayan öğrencilerin stajları kesin olarak red edilecektir.

Kabul aldığınızı anlamak için Campus Online'da CCR'ınıza bakınız. INDE2910 ve/veya INDE3910 ders hanesinde "P" harfi verilmiş olmalıdır.