Üniversite web sayfamızın mobile uyumlu web sayfasını görüntülemek için aşağıdaki butonu kullanabilirsiniz.

Endüstri Mühendisliği
Akademik Bitirme Projeleri
Kapat

Bitirme Projeleri

Geri

Bitirme projeleri konuları tercihen stajlar sırasında edinilen fikirler veya tavsiye edilen projelerle ilgili olmalıdır. Bu husus, projelerin uygulanabilirliğini arttırmak ve öğrencilerin öğrendiklerini hayata geçirebilmelerini sağlamak açısından önemlidir.

Öğrenciler kayıt haftası içinde Bitirme Projesi Başvuru Formunu doldurarak Bitirme Projesi danışman hocasına ve Bölüm Başkanına imzalattıktan sonra Bölüm Sekreterliğine vermelidir. Proje safhaları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. .

Proje teslim ve sunumları her yarıyıl sonundaki final döneminde yapılır. Zamanında teslim edilmeyen projeler için I notu (tamamlanmamış) verilir. Fakültenin belirleyeceği bir sürede eksikler tamamlanıp projeler sunulduğu takdirde hak edilenden bir harf notu düşük not verilir. Bu sürede tamamlanmayan projelere ise F notu verilir.

Bitirme Projesi Örneği

Aşama Oran Açıklama
Proje Konusu Önerisi %10 Proje için önerilen konu dönem başladıktan 1 ay sonra teslim edilmiş ve proje danışmanı tarafından onaylanmış olmalıdır. Öneri formatı IŞIKIE tarafından sağlanacaktır. Projenin sonunda öneride belirtilenler danışmanın onayladığı bir sebep olmadan yerine getirilmemişse bundan not kırılacaktır.
Yazın Taraması %10 Konu tesliminden 1 ay sonra verilecek olan ilk rapor literatür taraması olacaktır. Öğrenciler bu raporda konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırmaları, projeleri, uygulamaları, ilginç yazıları inceleyecekler ve bunların özetini referans listesiyle beraber proje formatında teslim edeceklerdir. Buradaki en önemli kriter öğrencinin tarama yapmayı öğrenmesidir. Bütün taramalarda, ele alınan konuda Türkiye'deki durumun incelenmesi ve bunun Dünya'daki durumla yorum eklenerek karşılaştırılması esastır.
Proje %50 Işık Üniversitesinin belirlediği formatta bir projenin yapılan çalışmayı detaylı olarak anlatan bir biçimde daha önce ilan edilmiş olan müsvedde teslim tarihinden önce proje danışmanına verilmesi gerekir. Danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda projenin en son hali üniversite tarafından belirtilen sayıda proje sunum tarihinden en az 1 hafta önce bölüme teslim edilir. Formata uymayan projelerin formatlanması ve yeniden teslim edilmesi istenecektir. Ayrıca bu not kaybına da yol açacaktır.
Sunum %10 Yapılan çalışmalar IŞIKIE hocaları ve proje jürisi önünde sunulacaktır. Sunumlar dinlemek isteyen herkese açıktır. Sunumlar, finaller döneminde bölüm tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Sunum sırası IŞIKIE tarafından belirlenecektir. Sunumlar sırasında öğrencinin yapmış olduğu çalışmayı bir süre kısıtı altında daha önce hazırlanarak en etkili biçimde anlatması esastır. Sunum için öngörülen notu alabilmek için iyi bir sunum yapmak önemlidir. Öğrencilerin bu konuda IŞIKIE tarafından yapılan tavsiyelere göz atmaları yararlı olur.
Seminerler %10 Proje yapan lisans öğrencileri IŞIKIE tarafından o dönemde düzenlenen seminerlere katılmalı ve her seminer sonunda seminer raporunu doldurarak proje danışmanlarına teslim etmelidir.
Makale %10 Proje içerikleri ayrıca bir konferansa ya da dergiye gönderilebilecek akademik makale formatında da hazırlanmalıdır. Makalenin kesin formatına proje danışmanıyla beraber karar verilir.