Ders Programı

BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip II. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
PSY 100 Psikolojiye Giriş I 3+0+0 5* D1   PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3+0+0 3 5* D1
HSS 101 Uygarlık Tarihi I 3+0+0 3 5  H   HSS 102 Uygarlık Tarihi II 3+0+0 3 5 H
MATH 103 Matematik I 3+0+0 3 5  S   HSS 107 Felsefeye Giriş 3+0+0 3 5 S
ECO 101 Ekonomiye Giriş 3+0+0 3 6  SS   HSS 140 Sosyolojiye Giriş  3+0+0 3 5 D1
ENG 101 İngilizce I 3+0+0 3 5  L   ENG 102 İngilizce  II 3+0+0 3 5 L
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2  H   TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
PSY 109 Psikolojide Etik 1+0+0 1 1 D1   IT 105 Bilgisayar Okur-Yazarlığı 0+0+2 1 2 D1
  Dönem Kredisi    18 29       Dönem Kredisi   18  29  
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip IV. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
MATH 231 İstatistik I 3+0+0 3 5*  S   MATH 232 İstatistik II 3+0+0 3 6*  D1
PSY 211 Öğrenme Psikolojisi 3+0+0 3 6  D1   PSY 212 Deneysel Psikoloji 3+0+0 3 6  D1
PSY 213 Bilişsel Süreçler 3+0+0 3 6  D1   PSY 222 Sosyal Psikoloji 3+0+0 3 6  D1
PSY 223 Psikolojide Sistemler 3+0+0 3 6  D1   PSY 232 Gelişim Psikolojisi 3+0+0 3 6  D1
ENG 211 Psikoloji için İngilizce I 3+0+0 3 5  D1   ENG 212 Psikoloji için İngilizce II 3+0+0 3 5  D1
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2  H   HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2  H
  Dönem Kredisi   17 30       Dönem Kredisi   17 31  
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip VI. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
PSY 311 Araştırma Yöntemleri I 3+0+0 3 6*  D1   PSY 312 Araştırma Yöntemleri II 3+0+0 3 6*  D1
PSY 341 Kişilik Kuramları 3+0+0 3 6  D1   PSY 354 Göz. ve Görüş. Tek. 3+0+0 3 6  D1
PSY 342 Psikopatoloji 3+0+0   3 6 D1   PSY 302 Psikolojide sunum ve yazma becerileri 3+0+0 3 6  D1
PSY 351 Ölçme Teknikleri 3+0+0 3 6 D1     PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
  Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C     Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
  Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5 F     HSS Seçmeli 3+0+0 3 5  
  Dönem Kredisi   18 34       Dönem Kredisi   18 34  
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip VIII. Yarıyıl Saatler
T-R-L
Kredi Tip
PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6*  D2   PSY Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6  D2
PSY Bölüm SEçmeli 3+0+0 3 6  D2     Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5  C
  HSS Seçmeli 3+0+0 3 5       Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
  Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C     HSS Seçmeli 3+0+0 3 5  
  Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3         Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5 F
  Dönem Kredisi   15 27       Dönem Kredisi   15 26  
                Toplam Program Kredisi   136 240*  

İlgili Dosyalar