Kapat

Başvuru

Geri

Başvuru icin gerekli belgeler:

 • Lisans/yüksek lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi (mezuniyet aşamasındaki adaylar bu belge yerine onaylı not çizelgesi getirebilirler).
 • Not çizelgesi (transkript) belgesi veya onaylı sureti.
 • ALES Sayısal Puan en az 55 veya eşdeğer GRE/GMAT sınav sonuç belgesi. Lisans diplomasıyla Doktora programına başvuranlar için ALES Sayısal Puan en az 80 puanına veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen GMAT/GRE puanına sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz.
 • Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
 • İngilizce bilgisini gösterir belge. Lisansüstü eğitim için YDS (ÜDS/ KPDS) en az 65 puan, ya da bu puanlara karşılık gelen Yükseköğretim kurulunun kabul ettiği TOEFL puanına sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu belgelerden hiçbirine sahip olmayan adayların Işık Üniversitesi tarafından yapılan yeterlilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Peyzaj Mimarlığı (Türkçe) Programı için YDS en az 55 puan olması gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı için İngilizce bilgisi aranmaz.

   YDS (ÜDS/ KPDS) TOEFL IBT
   55 66
   65 78
  • Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı Baraj Puanı Üniversite Senatosu tarafından belirlenir.
  • Işık Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takip eden 3 (üç) yıl içinde muaf sayılırlar.
 • İki adet referans mektubu.
 • Tam doldurulmuş Başvuru Formu.
 • Doktora öğrenci adayları için neden doktora yapmak istediğini belirten bir sayfalık kompozisyon.

Diğer Bilgiler:

Başvurular Maslak Kampüsü'nde yer alan Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yapılacaktır.

Öğrenciler öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan burslardan yararlanabilirler. Lisansüstü burslara ilişkin ilkeleri düzenleyen Burs Yönergesi web adresinde bulunabilir.

Lisansüstü öğrencilerimizin TÜBİTAK tarafından sağlanan (yaşam giderlerininin karşılanmasına yönelik) burslardan faydalanmaları teşvik edilmektedir (Yabancı uyruklu öğrenciler için: www.tubitak.gov.tr/bideb/2215; TC Uyruklu öğrenciler için http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari#burslar_lisansustu_ana_sayfa_akordiyon-block_1-0 )

Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında lisansüstü öğrencilere (yaşam giderlerininin karşılanmasına yönelik) burs olanakları sunulmaktadır. Bu burslar için aday öğrencilerimiz ilgi duydukları araştırma alanları ile ilgili öğretim üyeleri ile doğrudan temas kurmaları önerilir.