İç Denetim Müşavirliği

İç Denetim Müşavirliği

İÇ DENETİMİN AMACI;
İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur. 
İç denetim faaliyeti, Üniversitenin akademik ve idari faaliyetlerinin kurumun amaç, politika, yönetmelik, yönerge, prosedürleri ile Yükseköğretim Kurulu mevzuatına uygun şekilde yürütülmesini, kaynakların verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini ve risklerin minimize edilmesini sağlamayı amaçlar. 
İç Denetim Birimi kurumun iş süreçlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunur.
   

İÇ DENETİM BİRİMİ'NİN İDARİ YAPISI VE GÖREVLERİ

İç Denetim Birimi Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. 

İç Denetim Çalışmaları;
İç Denetim Birimi, Üniversitenin tüm akademik ve idari faaliyetlerinin ilgili kanunlar ve diğer mevzuat ile Üniversitenin iç yönerge ve yönetmelik ve prosedürlerine, Mütevelli Heyeti kararlarına uygun olarak yürütüldüğünün denetlenmesinden sorumludur. İç denetim çalışmaları, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. 

Özel İnceleme Çalışmaları;
Mütevelli Heyeti Başkanlığı tarafından verilen talimata istinaden, İç Denetim Birimi tarafından görevlendirildiği konu ile ilgili olarak, Üniversitenin akademik veya idari birimlerinin yürütmekte olduğu bir veya birkaç konu üzerinde Özel İnceleme çalışması yürütülebilir. 

İç Kontrol Çalışmaları;
İç Denetim Birimi tarafından İç Kontrol çalışmaları kapsamında, idari birimlere ilişkin İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi çalışması gerçekleştirilir. Ayrıca,  Işık Üniversitesi İş Akışı Belgeleme Yönergesi'ne uygun şekilde tüm idari birimlere ait iş akışı ve prosedürler hazırlanarak, Üniversitenin organizasyon yapısı veya EBYS rotalarındaki değişiklikler vb. durumlara istinaden bu çalışmalar revize edilir. 

Danışmanlık; 
Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin İç Denetim Birimi'ne danıştığı konularda, İç Denetim Birimi'nin Yöneticisi tarafından görüş bildirilir ve tavsiyelerde bulunulur. 

İlgili Dosyalar