Tarık Emre Kırhallı

Öğr. Gör. Tarık Emre Kırhallı

  • Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
  • Mimarlık Bölümü
  • tarikemre.kirhalli@isikun.edu.tr

Tarık Emre Kırhallı

İlgili Dosyalar