2016-2017 Akademik Yılı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı

2016-2017 Akademik Yılı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı

Üniversite Adı

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

  12 Ağustos 2016

Fakülte Adı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Son Başvuru Tarihi

  26 Ağustos 2016

Bölüm Adı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Ön Değerlendirme Tarihi

  29 Ağustos 2016

Anabilim Dalı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Giriş Sınav Tarihi

  05 Eylül 2016

Kadro Tipi

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Sonuç Açıklama Tarihi

  06 Eylül  2016

Kadro Sayısı

1

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne, 2547sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

 

  • Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak,

 

·          Bilgisayar Mühendisliği Anabilim dalında bir lisansüstü programa kayıtlı olmak

 

  • ALES' den en az 70 ve üzeri puan almış olmak (Türü Sayısal),

 

  • KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

 

  • İlk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

 BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

 

Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda adayların başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

 

·         Özgeçmiş (Fotoğraflı)

·         2 referans mektubu

·         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·         Resmi Not Döküm Belgesi (Transkript)

·         Lisans Diploma fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi

·         Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES, Türü sayısal)

·         Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge

·         Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

·         Varsa, İlgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

 

Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalı/programı belirten dilekçelerini ilgili fakültenin dekanlığına şahsen veya posta yolu ile Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Meşrutiyet Köyü Üniversite Sokak, Dış Kapı No:2 Şile/İstanbul 34980 adresine yapılması gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Mühendislik Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

 

İlgili Dosyalar