Programın Amaçları ve Çıktıları

Programın Amaçları ve Çıktıları

Amaçlar:
 1. Uluslararası pazarda faaliyet gösteren firmalar arasındaki ilişkileri anlamak.
 2. Teorileri gerçek iş dünyası ile bağdaştırarak dış ticaret yönetiminin esaslarını kavramak.
 3. Global iş dünyasına uyum sağlamak amacıyla disiplinler arası bakış açısına sahip olmak.
 4. Takım içerisinde etkin biçimde görev alma ve sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olmak.
 5. Rekabetçi iş çevrelerinde etik davranışlar ve sosyal sorumluluk konularında farkındalığa sahip olmak.
Çıktılar:
 1. Uluslararası ticaretin başlıca teorilerine ve terminolojisine hakim olmak.
 2. Sürekli değişen küresel iş dünyasında, uluslararası ticaret teorilerini gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek.
 3. Uluslararası finans ve muhasebe bilgisini küresel vakalara uygulayabilmek.
 4. Lojistik planlaması ve yönetimi ile tedarik zinciri faaliyetlerini uluslararası perspektifle bağdaştırabilmek.
 5. Uluslararası pazarlamanın temel mantığını kavramak.
 6. Dış ticaret firmalarının ve çok uluslu şirketlerin karşılaşabileceği riskleri değerlendirmek ve analiz etmek.
 7. Uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik güçleri anlayarak açıklayabilmek.
 8. Firmanın hedefleri ve stratejilerinin küresel açıdan analizi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kavramlara dayalı çerçeve oluşturmak.
 9. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.
 10. Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın ilerlemesine katkıda bulunmak.
 11. Bilgisayar ve gerekli paket program kullanım becerisine sahip olmak.
 12. Dış ticaretin yasal çerçevesini oluşturan başlıca hukuk kuralları ve mevzuatları dikkate almak.
 13. İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.
 14. Disiplinler arası bakış açısı kazanmak.