Engin Kandıran

Dr. Öğr. Üyesi Engin Kandıran

  • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  • Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Engin Kandıran

İlgili Dosyalar