2021 Güz Öncesi Girişliler

2021 Güz Öncesi Girişliler

BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 1001 Mikroekonomiye Giriş 3 7 SS ITEC 1001 Bilgisayar Okuryazarlığı 0 1 S
ECON 1003 Oryantasyon 1 1 SS ECON 1002 Makroekonomiye Giriş 3 7 SS
POLS 1201 Siyaset Bilimine Giriş 3 6 D1 BUSI 1302 Yönetim İlkeleri 3 6 D1
BUSI 1731 Hukuka Giriş 3 5 D1 ENGL 1102 Akademik İngilizce II 3 4 L
TURK 1201 Türkçe I 2 2 H TURK 1202 Türkçe II 2 2 H
MATH 1301 Matematik I 3 5 S HUSS 2102 Sosyolojiye Giriş 3 5 H
ENGL 1101 Akademik İngilizce I 3 4 L MATH 1302 Matematik II 3 5 S
Dönem Kredileri 18 30 Dönem Kredileri 17 30
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (4.yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 2001 Mikroekonomi 3 6 D1 ECON 2002 Makroekonomi 3 6 D1
MATH 2207 Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik I 3 6 S MATH 2208 Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik II 3 6 S
BUSI 2111 Finansal Muhasebe 3 6 D1 ECON-AE-II Alan Seçmeli Ders II 3 5 D2
HIST 1101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 H HIST 1102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 H
ECON-AE-I Alan Seçmeli Ders I 3 5 D2 ECON-AE-III Alan Seçmeli Ders III 3 5 D2
ENGL 2101 İleri Akademik İngilizce IB 3 5 L ECON-GE-I Genel Seçmeli Ders I 3 5 F
ECON 2101 Ekonomik Veri Analizine Giriş 1 1 D1
Dönem Kredileri 17 30 Dönem Kredileri 18 30
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 3101 Ekonometri I 3 6 D1 ECON 3102 Ekonometri II 3 6 D1
ECON 3401 Kamu Maliyesi 3 6 D1 ECON 3201 Parasal İktisat 3 6 D1
ECON 3301 Uluslararası İktisat 3 6 D1 ECON 3403 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3 6 D1
ECON 3105 Oyun Teorisi 3 6 D1 BUSI 3222 İşletme Finansı 3 6 D1
BUSI 3221 Finansal Yönetim 3 6 D1 ECON-GE-II Genel Seçmeli Ders II 3 5 F
HUSS 1002 Etik 1 1 H
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 16 30
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 4301 Küresel Ekonomide Güncel Sorunlar 3 6 D1 ECON 4601 Türkiye Ekonomisi 3 6 D1
ECON 4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri 3 5 D1 ECON 4503 İktisat Politikası 3 6 D1
ECON-GE-III Genel Seçmeli Ders III 3 5 F ECON 4901 Araştırma Projesi 3 8 D1
ECON-GE-IV Genel Seçmeli Ders IV 3 5 F ECON-GE-V Genel Seçmeli Ders V 3 5 F
ECON-AE-IV Alan Seçmeli Ders IV 3 5 D2 BUSI 4010 Yönetim Simulasyonu 2 4 D1
ECON-AE-V Alan Seçmeli Ders V 3 5 D2
Dönem Kredileri 18 31 Dönem Kredileri 14 29
TOPLAM KREDİ= 133 (240 ECTS)
D2 - Alan Seçmeli Dersleri ECTS
ECON 3303 Uluslararası Finans 5
ECON 3405 Sosyal Politika 5
ECON 3501 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 5
ECON 3601 Endüstriyel Ekonomi 5
ECON 3603 Çalışma Ekonomisi 5
ECON 3701 Tarım Ekonomisi 5
ECON 3703 Çevre Ekonomisi 5
ECON 3705 Enerji Ekonomisi 5
ECON 4501 Avrupa Birliği Ekonomisi 5
ECON 4505 İktisadi Düşünce Tarihi 5
ECON 4507 Yakın Doğu İktisadi Tarihi 5
ECON 4603 Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat 5
ECON 4801 İktisatta Özel Konular: Finansal İktisat 5
ECON 4803 İktisatta Özel Konular: Turizm Ekonomisi 5

İlgili Dosyalar