Belirsizliğe Tahammül/süzlük | Intolerance of Uncertainty

Belirsizliğe Tahammül/süzlük | Intolerance of Uncertainty

Belirsizliği yok edemeyiz ancak tahammül edebiliriz!
Belirsizlik, kişinin içinde bulunduğu süreci ve devamındaki süreci net olarak anlayamaması, anlamlandıramaması, öngörememesi olarak tanımlanabilir. Bu nedenle belirsizlik flu olabilir (bulanık, sisli). Dolayısıyla belirsizliğe tahammülü zorlaştıran ise sıklıkla; belirsizliği değerlendirirken olumsuz duygu ve düşüncelere odaklanmaktır.
Günümüz dünyasının belirsizliklerle dolu olmasını bu süreçte görmezden geliyoruz. Örneğin; yeni bir işe girdiğimizde, yeni bir ilişkiye başladığımızda da aslında belirsizlikle karşı karşıyayız. Ancak bu belirsizlikleri;  olumsuz duyguları ve düşünceleri inkâr ederek/ görmezden gelerek aşabiliyoruz. Belirsizlik arttıkça kişinin olumlu duygu ve düşünceye ulaşması; üretmesi, görmesi ve anlaması güçleşmektedir.
Belirsizlikler çeşitli sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz (Covid-19) sürecin tamamını (şimdiyi ve yarını) belirsizlik olarak adlandırmak işleri güçleştirecektir.
Şu an içinde bulunduğumuz süreçteki belirli olanları değerlendirirsek neler söylerdiniz?

 • Başta en güvenilir kaynaklardan biri olan T.C Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı metin olmak üzere hastalıktan nasıl korunmamız gerektiğine dair birden fazla bilgiye sahibiz

 (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-na-yakalanmamak-i-cin-oneriler)

 • Mevcut bir işe sahip iseniz işyeriniz tarafından size yeni çalışma biçiminiz (evden çalışma, esnek çalışma, maaş bilgisi vb.)  hakkında bilgilendirme yapılmıştır
 • Öğrenci iseniz, Işık Üniversitesi olarak online eğitim süreci hakkında detaylı bilgiler paylaşılmaktadır. Sürece uyumunuzu arttırmak amacıyla gerekli koşulları sağlamalı ve online eğitime odaklanmalısınız. Bu süreç içindeki -varsa- belirsizliklere odaklanmak belirsizliğin ortadan kalktığı durumları görmenize engel olacaktır.

Bu sürecin ne kadar süreceğine dair bilinmezlik olsa da bireysel olarak bu süreci nasıl daha kolay yaşayabilirsiniz kısmına odaklanmak kaygı düzeyinizi baş edebileceğiniz düzeyde tutmanızı sağlayacaktır. 
Bu süreçte kendi kontrolünüzde olan duruma /bilgiye / olaya odaklanmak size iyi gelecektir. Fiziki korunma yollarına, kişisel gelişiminize destek vermeye, ikili ve soyal ilişkilerinizi gözden geçirmeye; varsa pürüzlere değmek ve onarmak, yaşam ritüellerim daha iyi nasıl olur, iyi halini korumak için neler yapılabilir diye düşünebilir, harekete geçebilirsiniz…
Belirsizliğin içindeki bilinenlere odaklanmak kaygı düzeyinizi baş edilebilir düzeye çekmenize ve süreç bittiğinde kendinize, çevrenize kattığınız olumlu bilgilerin tadını çıkartmanıza yardımcı olacaktır.
Edinilen bilgilerin güvenilir kaynaktan olmasına dikkat etmelisiniz. Teknoloji dünyasında çok fazla bilgiye hızlıca ulaşılabilmektedir ancak bu bilgilerin yoğunluğu bir kişinin değerlendirme kapasitenin çok üzerinde olabilmektedir Covid-19 süreci ile ilgili güvenilir ve doğru bilgileri yayınlayan kaynakları belirlemeli ve düzenli olarak o kaynakları takip etmelisiniz... Güvenilir olmayan kaynaklardan çok fazla ve doğru olmayan bilgiye maruz kalmak kaygımızı arttırabilir. Edinilen doğru bilgiler bilinmezi anlamlandırmamız ve bilinmeze olan tahammülümüzü arttırmamıza yardımcı olacaktır.

Belirsizliğe tahammül etme becerinizi geliştirebilir, güçlendirebilirsiniz;

 • Her şeyi kontrol edemeyeceğinizi bilmek ve kabullenmek
 • Kendi kontrolünüzde olanlara odaklanmak
 • Çevreniz ile olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek
 • Kendi beceri ve yeteneklerinizin sınırlarını keşfetmek ve kabullenmek
 • Mutluluk düzeyinizi yüksek tutmak
 • Unutulmamalıdır ki; güvenilir kaynaklardan bilgi edinerek, günde 2 ya da 3 defadan fazla bilgi kontrolü yapmayarak ve sadece sizin kontrolünüzde olan bilgilere odaklanarak belirsizliği olan tahammül düzeyinizi arttırabilirsiniz.

Sürecin belirsiz olan taraflarına odaklanmak yerine belirli olan yanlarına odaklanmak ile belirsizliğe tahammül etme becerinizi güçlendirebilirsiniz.

INTOLERANCE of UNCERTAINTY

We cannot eliminate uncertainty, but we can tolerate it!
Uncertainty can be defined as the inability to clearly understand and predict a process. Therefore, uncertainty may be blurred (blurry, foggy). Focusing on negative emotions and thoughts when evaluating uncertainty makes it difficult to tolerate it.
In the current process, we ignore the fact that today's world is full of uncertainties. For example; when we begin a new job, or when we start a new relationship, we actually face uncertainty. However, we can overcome these uncertainties by neglecting / ignoring negative emotions and thoughts. As uncertainty increases, it becomes more difficult for a person to obtain, create, see and acknowledge positive emotions and thoughts. Uncertainties can be caused by various reasons. However, it would make things more difficult to call the entire epidemic process (its present and future) as uncertainty.

What would you say if you were asked to list the certainties in the process we are going through?

 • To begin with, we have information on how to protect against Covid-19 virus in the videos published by WHO, one of the most reliable sources

(http://www.euro.who.int/en/countries/Türkiye)

 • If you have a job, most probably you have been informed by your workplace about your new way of working (working from home, flexible working, salary information, etc.).
 • If you are a student, you have been informed about the online education system by Işık University. In order to adapt to the new situation as soon as possible, you should provide the necessary conditions and equipment, and focus on online education.

Focusing on uncertainties will prevent you from seeing situations where uncertainty disappears. Although it is unknown how long the Covid-19 process will last, you should focus on how you can deal with this situation individually. In this process, it will be good for you to focus on the situations under your control. For example, you can consider different ways to support your physical protection or personal development; you can make use of this process as an opportunity to reconsider your relationships or think of ways to protect and make your life better, and you can take action to realize these aims.  Focusing on familiar situations will reduce your anxiety level, and as a result, when all this period is over, you may be able to enjoy the positive contributions you made in your life and other people's lives.
You must make sure that the information obtained is from reliable sources. In the world of technology, a lot of information can be accessed quickly, but the intensity of this information usually much higher than a person's evaluation capacity. Exposure to too much and untrue information from unreliable sources can increase our anxiety. Acquiring correct information will help us make sense of the unknown and increase our tolerance to the unknown.
You can improve your ability to tolerate uncertainty by;
Knowing that you cannot control everything
• Focusing on what is under your own control
• Building and maintaining positive relationships with your environment
• Discovering and accepting the limits of your own skills and abilities
• Keeping your happiness level high
• Focusing on reliable information

Focusing on familiar situations instead of uncertain ones to reduce your anxiety.

İlgili Dosyalar