Ders Planı

Tezsiz program; 1 zorunlu ve 9 adet seçmeli dersten (30 kredi) ve zorunlu mezuniyet projesinden oluşur.
Tezli program; 1 zorunlu ve 6 adet seçmeli dersten (21 kredi) ve kredisiz yüksek lisans seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Ders Kodu Ders Adı Z/S Kredisi AKTS
BUS505T Finansal Muhasebe S 3+0 7
BUS507T Etik, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik S 3+0 7
BUS509T İşletme Ekonomisi S 3+0 7
BUS519T Stratejik Yönetim S 3+0 7
BUS520T Araştırma Yöntemleri Z 3+0 7
BUS512T Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme S 3+0 7
BUS514T Uluslararası Yönetim S 3+0 7
BUS516T İnsan Kaynakları Yönetimi S 3+0 7
BUS518T Üretim Yönetimi S 3+0 7
BUS537T Marka Yönetimi S 3+0 7
BUS539T Rekabet ve Rekabetçi Stratejiler S 3+0 7
BUS526T Satış Yönetimi S 3+0 7
BUS528T Endüstriyel ve Servis Pazarlama S 3+0 7
BUS502T Uluslararası Finansal Yönetim S 3+0 7
BUS503T Potföy Yönetimi S 3+0 7
BUS504T Mali Tablolar Analizi S 3+0 7
BUS506T Yatırım Değerleme ve Analiz S 3+0 7
BUS535T Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon S 3+0 7
BUS515T Liderlik ve Takım Yönetimi S 3+0 7
BUS508T Proje Yönetimi S 3+0 7
BUS510T Ar-Ge Yönetimi S 3+0 7
BUS511T Girişimcilik ve İnovasyon S 3+0 7

İlgili Dosyalar