Başvuru Koşulları

Online Başvuru Formu

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TÜRKÇE)  

BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER (2020-2021)


TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Online Başvuru Formu

4 Yıllık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi*

Onaylı Not Çizelgesi (transkript) belgesi

Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) 2.0 - 4

ALES  Sınav Sonuç Belgesi (en az 55 puan)

Niyet Mektubu ( En az 600 kelimelik bir proje önerisi)

Portfolyo (mülakat aşamasında  getirilmelidir)

Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi.


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Online Başvuru Formu

4 Yıllık Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi*

Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

Lisans Genel Not Ortalaması (GNO) 2.0 - 4

Portfolyo dosyası (mülakat aşamasında  getirilmelidir)

ALES ve Yabancı Dil Puanı aranmamaktadır.

Yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterliğini gösteren TÖMER diploması veya belgesi.


SINAV HAKKINDA BİLGİLER

Başvuru dönemleri ve mülakat tarihleri web sayfasından duyurulacaktır.

Sınav, uygulamalı ve mülakat olmak üzere iki aşamalıdır:

Uygulama Sınavı: Aday belirtilen süre içerisinde verilen bir tasarım projesinin uygulamasını yapıp teslim eder.

Mülakat: Uygulama sınavında yapılan tasarım ve portfolyo değerlendirmesi yapılmaktadır. Adaya görsel iletişim tasarımı disiplini ile ilgili sorular sorulmaktadır.


* Başvuru esnasında istenen "Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma" belgesini henüz alamadığı için sunamayan adaylar bu belgeleri kesin kayıtta ibraz edebileceklerdir. Kesin kayıta kadar Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma belgesini alamayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.


İlgili Dosyalar