Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı, 1996 yılında üniversitenin kuruluşu ile açılmış ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler. 

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının amacı öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplininin kuramsal ve pratik temelleri üzerine sağlam bir eğitim vermektir. Program, öğrencilere analitik düşünme yeteneği, öğrenmeyi öğrenme ve bilgiden yeni bilgi üretme becerisi kazandıracak biçimde hazırlanmış ve bu amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Programda, temel matematik ve fen konuları ile ilgili mühendislik derslerinin dengeli bir dağılımına yer verilirken, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki Elektrik Devreleri, Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Elektromanyetik Alanlar, Kontrol ve Mikrodalga gibi temel konular kapsanmakta, bölüm seçmeli derslerle öğrencilerin Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Kontrol ve Elektrik gibi ilgi alanlarında yoğunlaşmasına imkan sağlanmaktadır. Öğrencilerin yazılım ve donanım tabanlı mühendislik araçlarını tanımalarını ve doğru kullanmalarını sağlayacak uygulamalı laboratuvar derslerine programda yer verilmektedir. Ayrıca dengeli bir sayıda yeralan tamamlayıcı ve sosyal içerikli seçimli derslerle öğrencilerin disiplini destekleyici alanlarda formasyon geliştirme imkanı sunulmaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında, programda yer alan Proje dersi kapsamında uygulamalı bir mühendislik projesinin tasarımı ve geliştirilmesini gerçekleştirirler. Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programı kapsamında öğrenciler ayrıca 40 iş günü endüstri stajı yapmalıdırlar.
Program Eğitim Amaçları

Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının eğitim amaçları,

 1. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, tasarım veya uygulama mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alan,

 2. Elektrik-Elektronik mühendisliği veya ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda yer alan,

 3. Elektrik-Elektronik mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmeleri izleyen, yenilikçi ürün ve uygulamalara yönelik girişimci çalışmalarda bulunan mühendisler yetiştirmektir.

Program Çıktıları

 1. Matematik (cebir, diferansiyel, integral ve olasılık), fen bilimleri (fizik ve kimya) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama ve benzetim) temelleri hakkında yeterli bilgi birikimi,  bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 3. Karmaşık sistem ya da süreçlerin Elektrik-Elektronik disiplini ile ilgili bileşenlerini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, isterleri karşılayacak şekilde tasarlama ve birleştirme becerisi, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 4. Mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gereken teknik ve araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 5. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri toplama analiz etme ve yorumlama yeteneği.
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme, bireysel sorumluluk alabilme becerisi.
 7. Türkçe etkin iletişim kurma becerisi; bilgi, görüş ve çalışmalarını, İngilizce dilinde, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilme becerisi, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama becerisi; talimat verme ve anlama becerisi.
 8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Mezunların İstihdamı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunları, her türlü elektrik, elektronik ve haberleşme sisteminin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında görev alabilmekte; telefon, televizyon, bilgisayar gibi tüketici elektroniğinden, haberleşme, otomotiv ve savunma sanayilerine yönelik üretim sektörlerinde, GSM operatörleri ve internet servis sağlayıcı kuruluşlar ile elektronik donanım kullanan sağlık, ulaştırma ve bankacılık gibi hizmet sektörleri gibi geniş bir yelpazede iş imkanı bulabilmektedir.
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Elektrik-Elektronik Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ahmet AKSEN (Bölüm Başkanı)
Tel: 444 07 99 / 7130, ahmet.aksen@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri)
Tel: 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (10 ülkede 16 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

Birinci - Yıl Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
CSE101 Programlamaya Giriş 3-0-2 4 7 -
EE_S-I Bilim Seçmeli 3-0-0 3 5 -
ENG101 Akademik İngilizce I 3-0-0 3 5 -
ENGG101 Mühendisler İçin Bilgisayar Okur Yazarlığı - NC - -
MATH101 Matematik I 3-2-0 4 7 -
PHYS101 Genel Fizik I 3-0-0 3 5 -
PHYS103 Fizik Lab. I 0-0-2 1 2 -
TOPLAM T-U-L 18 31
Birinci Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
CSE203 Nesne Yönelimli Programlama 2-0-2 3 6 CSE101
ENG102 Akademik İngilizce II 3-0-0 3 5 ENG101
HSS100 Profesyönel Etik 1-0-0 1 1 -
MATH102 Matematik II 3-2-0 4 7 MATH101
MATH200 Doğrusal Cebir 3-0-0 3 5 -
PHYS102 Genel Fizik II 3-0-0 3 5 -
PHYS104 Fizik Lab. II 0-0-2 1 2 -
TOPLAM T-U-L 18 31
İkinci yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE221 Devre Kuramı I 4-1-0 4 7 -
EE240 Mantık Devreleri Tasarımı 3-1-0 3 5 -
EE242 Mantık Devreleri Tasarımı Lab. 0-0-2 1 2 Eşkoşul : EE 240
ECO101 Mikroekonomiye Giriş 3-0-0 3 6 -
MATH203 Çokdeğişkenli Matematik
ve Diferansiyel Denklemler
4-1-0 4 7 MATH102
TUR101 Türkçe I 2-0-0 2 2 -
TOPLAM T-U-L 17 29
İkinci yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE222 Devre Kuramı II 4-1-0 4 7 EE221
EE224 Elektrik Devreleri Lab. 0-0-2 1 2 Eşkoşul : EE222
EE232 Elektronik I 4-1-0 4 7 EE221
EE262 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar 4-1-0 4 7 PHYS102 ve MATH201/ MATH203
MATH230 Olasılık 3-1-0 3 5 -
TUR102 Türkçe II 2-0-0 2 2 -
EE290 Yaz Stajı I - NC 5 -
TOPLAM T-U-L 18 35
Üçüncü Yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE302 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3-1-0 3 6 EE221
EE303 Benzetim Gereçleri 2-0-2 3 5 EE221 / EE225 / EE339
EE333 Elektronik Lab. 0-0-2 1 2 Eşkoşul : EE336
EE336 Elektronik II 4-1-0 4 7 EE232
EE353 İşaretler ve Sistemler 4-1-0 4 7 EE222 veya BME252
EE_F-I Serbest Seçmeli 3-0-0 3 5 -
TOPLAM T-U-L 18 32
Üçüncü Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE352 Sistem Dinamiği ve Denetimi 3-1-0 3 6 EE221/Öğretim üyesi izni
EE354 Sayısal İşaret İşleme 3-1-0 3 6 EE 353/Öğretim üyesi izni
EE363 Mikrodalga Mühendisliği 3-1-0 3 6 EE262
EE370 İletişim Sistemlerine Giriş 3-1-0 3 6 MATH230 ve EE353
EE_HSS-I HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 -
EE390 Yaz Stajı II - NC 5 -
TOPLAM T-U-L 15 34
Dörüdüncü Yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE_D2-I Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
EE_D2-II Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
EE_D2-III Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
EE_C-I Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 5 -
EE_F-II Serbest Seçmeli 3-0-0 3 5 -
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2-0-0 2 2 -
TOPLAM T-U-L 17 30
Dörüdüncü Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE_D2-IV Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
EE_D2-V Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
EE_C-II Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 5 -
EE_HSS-II HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 -
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2-0-0 2 2 -
EE490 Bitirme Projesi 0-0-8 4 7 Son sınıf +ENGG101
TOPLAM T-U-L 18 31
Genel TOPLAM 139 253
D2 SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
CSE342 Mikroişlemciler 2-1-2 3 6 EE240 veya IT204
CSE431 Bilgisayar Ağları 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE402 Yüksek Gerilim Teknikleri 3-0-0 3 6 EE222
EE404 Enerji Dağıtım Sistemleri 3-0-0 3 6 EE302
EE405 Güç Elektroniği 3-0-0 3 6 EE232 veya EE335
EE441 Sayısal Elektronik 3-0-0 3 6 EE232 veya EE335
EE444 Mikrodenetleyici Tabanlı Sistem Tasarımı ve Denetimi 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE453 Görüntü İşlemeye Giriş 3-0-0 3 6 EE353
EE454 Çoklu Ortam İşleme ve İletişimi 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE462 Mikrodalga Ölçüm Teknikleri ve Lab. 2-0-2 3 6 EE363
EE470 Sayısal İletişim Sistemleri 3-0-0 3 6 EE370
EE473 İletişim Elektroniği 3-0-0 3 6 EE232 veya EE335
EE474 İletişim Simülasyonu Teknikleri ve Lab. 2-0-2 3 6 Eş Koşul : EE370
EE476 Telsiz İletişim 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE480 Entegre Devrelere Giriş 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE481 Uygulamalı Sayısal İşaret İşleme 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE483 Sayısal Kontrol Mühendisliği 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE487 Devre Sentezi 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE488 Uygulamalı Konuşma ve Ses İşaret İşleme 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
EE491-499 Özel Konular 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
Ön koşulu sağlanan BME3XX ve BME4XX dersleri
C- TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
CSE,EE,IE,ME,CE,MATH,PHYS bölümleri tarafından verilen tüm 3 kredili lisans dersler. (MATH103, MATH104, MATH231 ve MATH232 dersleri bu kapsamın dışındadır.)
HSS- İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERSLER
Bütün 3 kredili Beşeri ve Sosyal Bilimler dersleri
TYYÇ Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

EE Program Çıktılarının Derslerle İlişkisi (Katkı: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek)

Dersler Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Zorunlu EE221 3 3 2
EE222 3 3 2
EE224 2 3 3 1 2
EE232 3 3 2
EE240 3 3 3
EE242 2 3 3 1 2
EE262 3 3
EE290 2 2 2 2 2
EE302 3 3
EE303 3 3 3
EE333 2 3 3 1 2
EE336 3 3 2

 

EE352 3 3 2
EE353 3 3 2
EE354 3 3 2
EE363 3 3 3
EE370 3 3 2
EE390 2 2 2 2 2
EE490 3 3 3 3 3 3 3 3 3
ENG101,102 3
ENGG101 3 3
CSE101, 203 3 3
ECO101 3
HIST101,102 3
TUR101,102 3
HSS100 3
Math, Phys, Sc.E(Chem,Bio) 3
D2
(I-V)
EE402 3
EE404
EE441 3 3 3

 

EE405

 

EE444 3 3 3
EE453 3 3 2
EE454 3 3 2
EE462 2 3
EE470 3
EE473
EE474 3 3
EE476
EE480-89
CE C. 1, 2 3
HSS HSS-1, 2 3
FE F.1, 2 3

İlgili Dosyalar