Biyomedikal Mühendisliği

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Programı, 2011-2012 akademik yılında açılmış ve ilk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Biyomedikal Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Biyomedikal Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler. 

 

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

 

Program Tanımı
Biyomedikal mühendisliği, biyoloji ve tıp alanlarına, mühendislik yöntem, yordam, sistem ve cihazlarının kullanımı ile destek veren, disiplinler arası etkileşim içerisinde insan sağlığı sorunlarına, gözlem, tanı ve tedavi aşamalarında daha etkin sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunan bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğ programında, temel matematik, fen ve ilgili elektronik, makine, malzeme ve sağlık disiplinlerinin arakesitinde yer alan mühendislik derslerinin dengeli bir dağılımına yer verilmiştir. Programda biyomedikal alanındaki  Biyoelektronik, Biyomekanik, Biyomalzeme, Biyolojik İşaret İşleme ve Biyomedikal Cihaz ve Sistemler konuları  kapsanmakta, seçimli derslerle öğrencilerin ilgi duydukları disiplin alanlarına yönelmesi sağlanmaktadır. Ayrıca dengeli bir sayıda yer alan tamamlayıcı ve sosyal içerikli seçimli derslerle öğrencilerin disiplini destekleyici alanlarda formasyon geliştirme imkanı sunulmaktadır. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında, programda yer alan Proje dersi kapsamında uygulamalı bir mühendislik projesinin tasarımı ve geliştirilmesini gerçekleştirirler. Biyomedikal Mühendisliği lisans programı kapsamında öğrenciler ayrıca 40 iş günü endüstri stajı yapmalıdırlar.

 Program Eğitim Amaçları
  • Kamu/özel hastanelerin Biyomedikal Mühendisliği birimlerinde görev alan,
  • Yurtdışında / yurtiçinde bulunan firmaların Ar-Ge departmanlarında görev alan,
  • Satış ve satış sonrası teknik destek veren (bakım, onarım, kalibrasyon vb.) medikal firmalarda görev alan,
  • Biyomedikal mühendisliği veya ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda yer alan mühendisler yetiştirmektir.
Program Çıktıları

Biyomedikal Mühendisliği Program Çıktıları 

1

Matematik (cebir, diferansiyel, integral ve olasılık vb), fen bilimleri (fizik, kimya ve biyoloji vb), sağlık bilimleri (anatomi ve fizyoloji vb) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama ve benzetim) temelleri hakkında yeterli bilgi birikimi,  bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. 

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık sistem ya da süreçlerin Biyomedikal disiplini ile ilgili bileşenlerini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, isterleri karşılayacak şekilde tasarlama ve birleştirme becerisi, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

Mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gereken teknik ve araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri toplama analiz etme ve yorumlama yeteneği.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda çalışabilme, bireysel sorumluluk alabilme becerisi.

7

Türkçe etkin iletişim kurma becerisi; bilgi, görüş ve çalışmalarını, İngilizce dilinde, yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin olarak aktarabilme becerisi, etkin rapor yazma, yazılı raporları anlama becerisi; talimat verme ve anlama becerisi.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

 
Mezunların İstihdamı
Biyomedikal mühendisliğinin ilgi alanı içerisinde, sağlık alanında tanı ve tedavi amacıyla kullanılan mekanik, pnömatik ve elektronik cihaz ve sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, teknik işletim ve bakım-onarım faaliyetleri yer alır. Biyomedikal mühendisleri, ilaç endüstrisinde ve tıbbi cihaz üreten firmalarda araştırma ve/veya üretim mühendisi olarak çalışabildikleri gibi, biyomedikal sistemlere teknik destek sağlayan kuruluşlarda, hastanelerde bu tür cihazların işletimi, bakım-onarımı ve tedarikinden sorumlu mühendis olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Biyomedikal Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ahmet AKSEN (Bölüm Başkanı) 
Tel: 444 07 99 / 7130, ahmet.aksen@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri) 
Tel: 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

 

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (10 ülkede 16 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

Birinci - Yıl Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
MATH 101 Matematik I 3-2-0 4 7 -
PHYS 101 Genel Fizik I 3-0-0 3 5 -
PHYS 103 Fizik Lab. I 0-0-2 1 2 -
CSE 101 Programlamaya Giriş 3-0-2 4 7 -
ENG 101 Akademik İngilizce I 3-0-0 3 5 -
CHEM 101 Genel Kimya 3-0-0 3 5 -
BME 007 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş 1-0-0 1 1 -
TOPLAM T-U-L 19 32
Birinci Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
MATH 102 Matematik II 3-2-0 4 7 MATH 101
PHYS 102 Genel Fizik II 3-0-0 3 5 -
PHYS 104 Fizik Lab. II 0-0-2 1 2 -
CSE 203 Nesne Yönelimli Programlama 2-0-2 3 6 CSE 101
HSS 100 Profesyönel Etik 1-0-0 1 1 -
ENG 102 Akademik İngilizce II 3-0-0 3 5 ENG 101
BIO 101 Biyoloji 3-0-0 3 5 -
TOPLAM T-U-L 18 31
İkinci yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE 221 Devre Kuramı I 4-1-0 4 7 -
EE 227 Elektrik Devreleri Lab. 0-0-2 1 2 Eşkoşul: EE 225 veya EE221
MATH 200 Doğrusal Cebir 3-0-0 3 5 -
BME 201 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi 3-0-0 3 5 Eşkoşul: Bio101
TUR 101 Türkçe I 2-0-0 2 2 -
MATH 203 Çokdeğişkenli Matematik ve Diferansiyel Denklemler 4-1-0 4 7 MATH 102
TOPLAM T-U-L 17 28
İkinci yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
EE 335 Elektronik 3-1-0 3 5 EE 225 veya EE 221
EE 337 Elektronik Lab. 0-0-2 1 2 Eşkoşul: EE 335
BME 202 Biyomekanik 3-0-0 3 6 -
MATH 230 Olasılık 3-1-0 3 5 -
TUR 102 Türkçe II 2-0-0 2 2 -
BME 252 Doğrusal Sistemler ve Kontrol 3-1-0 3 5 EE221
ECO 101 İktisada Giriş I 3-0-0 3 6 -
BME 290 Yaz Stajı I - NC 5
TOPLAM T-U-L 18 36
Üçüncü Yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
BME 321 Biyomedikal Cihazlar I 2-0-2 3 6 EE 221 ve Eşkoşul:EE335
HIST 101 İnkılap Tarihi I 2-0-0 2 2 -
EE 353 İşaretler ve Sistemler 4-1-0 4 7 EE 222 veya BME 252
EE 303 Benzetim Gereçleri 2-0-2 3 5 -
EE 262 Elektromanyetik Alanlar ve Dalgalar 4-1-0 4 7 MATH 201 veya MATH 203
F_I Serbest Seçmeli 3-0-0 3 5 -
TOPLAM T-U-L 19 32
Üçüncü Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
BME 322 Biyomedikal Cihazlar II 2-0-2 3 6 BME 321
BME 302 Biyomalzemelere Giriş 3-0-0 3 6 -
BME 354 Biyolojik Sinyal İşleme 2-0-2 3 6 EE 353
HSS_I HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 -
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2-0-0 2 2 -
F_II Serbest Seçmeli 3-0-0 3 5 -
BME 390 Yaz Stajı II - NC 5 -
TOPLAM T-U-L 17 35
Dörüdüncü Yıl - Güz Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
BME 421 Tıbbi Görüntüleme 3-0-0 3 6 EE 353
BME_D2_I Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
BME_D2_II Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
C_I Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 5 -
HSS_II HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 -
TOPLAM T-U-L 15 28 -
Dörüdüncü Yıl - Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
BME_D2_III Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
BME_D2_IV Bölüm Seçmeli 3-0-0 3 6 -
C_II HSS Seçmeli 3-0-0 3 5 -
HSS_III Tamamlayıcı Seçmeli 3-0-0 3 5 -
BME 490 Bitirme Projesi 0-0-8 4 7 Son sınıf +ENGG101
TOPLAM T-U-L 16 29
Genel TOPLAM 139 251
D2 SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Önkoşul
BME 342 Biyoenformatik 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 400 Hastane Klinik Mühendisliği ve Yönetimi 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 406 Duyu Sistemleri 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 408 Protez Cihazları 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 432 BiyoMEM ve Biyonanoteknoloji 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 434 Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 446 Tıbbi Bilgi Sistemleri 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 465 Biyotıpta Lazerler 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 482 Doku Mühendisliği 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 483 Biyosensörler 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 484 Medikal Laboratuvar Teknikleri 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
BME 485 Rehabilitasyon Robotiği 3-0-0 3 6 Öğretim üyesi izni
C- TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
CSE,EE,IE,ME,CE,MATH,PHYS bölümleri tarafından verilen tüm 3 kredili lisans dersler. (MATH103, MATH104, MATH231 ve MATH232 dersleri bu kapsamın dışındadır.)
HSS- İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ SEÇMELİ DERSLER
Bütün 3 kredili Beşeri ve Sosyal Bilimler dersleri
TYYÇTemel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey(LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

BME Program Çıktılarının Derslerle İlişkisi (Katkı: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek)

Dersler Program Çıktıları
PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Zorunlu BME007 1 1 1 1
BME201 3
BME202 3 3
BME252 3 3 2
BME302 3 3 1 2 1
BME290 2 2 2 2 2
BME321 3 3 1 1
BME322 1 3 2 2 1
BME354 3 3 2
BME421 3 3
BME390 2 2 2 2 2
BME490 3 3 3 3 3 3 3 3 3
EE221 3 3 3
EE227 2 3 3 1 2
EE262 3 3
EE303 3 3 3
EE335 3 3 2
EE337 2 3 3 1 2
EE353 3 3 2
ENG101,102 3
ENGG101 3 3
CSE101, 203 3 3
ECO101 3
HIST101,102 3
TUR101,102 3
HSS100 3
Math, Phys, Sc.E(Chem,Bio) 3
D2
(I-V)
BME342 3
BME 400
BME 406
BME 408
BME 421
BME 432
BME 434
BME 446
BME 465
BME 400
BME 406
BME480-89
CE C. 1, 2 3
HSS HSS-1, 2,3 3
FE F.1, 2 3

İlgili Dosyalar