Bilgisayar Mühendisliği Programı

Bilgisayar Mühendisliği Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Programı, 1996 yılında üniversitenin kuruluşu ile açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2000 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Bilgisayar Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı bilgisayar donanımı, yazılım temelleri ve bilgisayar uygulamaları üzerine bir lisans eğitimi sunmaktadır.
Programın amacı, bilgisayar bilimi ve mühendislik ilkeleri konularında öğrencilere sağlam bir altyapı vermek ve öğrencileri bilgisayar mimarisi, mikroişlemciler, işletim sistemleri, programlama dilleri, algoritmalar, veri tabanları, yazılım mühendisliği ve bilgisayar ağları gibi değişik disiplinlere yönlendirmektir.
Öğrenciler çalışmaları boyunca değişik programlama dilleri ve işletim sistemleri üzerinde geniş uygulamalı tecrübeye sahip olmaktadırlar. Programda yer alan temel meslek derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler alır ve bir mühendislik projesini tamamlarlar.
Bilgisayar Mühendisliği lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 139 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda en az 40 iş gününü tamamlayacak şekilde yaz stajı yapmalıdırlar.

Program Eğitim Amaçları
 • Bilgisayar mühendisliği mesleğinin icrası için gerekli yetilere sahip, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda iş bulur.
 • Bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlarda lisansüstü̈ çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü̈ ve mesleki eğitimler ile kendini geliştirir.
 • Sorumlu ve tatmin edici bir meslek yaşantısı için uygun olan geniş̧ bir toplumsal anlayış̧ ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenir.
Program Çıktıları
 • Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği çalışmaları ile ilgili matematik ve fen bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmak
 • Elektrik-elektronik mühendisliği temelleri ve bilgisayar donanımı bileşenleri bilgisine sahip olmak
 • Kuramsal yazılım/donanım çözümlerini güncel bir programlama dili ve/veya donanım ile gerçekleme yetisine sahip olmak
 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, bu problemlere gerçekçi kısıt ve koşullar altında yazılım/donanım çözümleri önerebilme, tasarlayabilme ve geliştirebilme yetisine sahip olmak
 • Yaygın yazılım tasarlama, gerçekleme, izleme, test ve raporlama araçlarından haberdar olmak ve bunların anlamlı bir altkümesini kullanabilmek
 • Bilgisayar mühendisliği projelerinin tasarım, gerçekleme, test, bakım, raporlama ve değişiklik yönetimi gibi farklı aşamalarında çalışabilmek
 • Sözlü ve yazılı araçlarla Türkçe ve İngilizce etkin iletişim kurabilmek; disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda, farklı görevlerde ve sorumluluk düzeylerinde çalışabilme yetisine sahip olmak
 • Mesleğini daha iyi icra edebilmek için gerekli yetileri belirleme ve öğrenme bilincine sahip olmak
 • Bilgisayar mühendisliği mesleğinin etik ve toplumsal sonuçlarının bilincinde olmak
 • Çağın ihtiyaç ve sorunlarını tanıma, mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda çevre, güvenlik ve sağlık ve ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirebilmek; yenilikçi ve girişimci bilince sahip olmak.
Mezunların İstihdamı

Bilgisayar Mühendisliği mezunları mobil uygulama geliştirme, web uygulama geliştirme, gömülü sistemler, savunma sanayi uygulamaları, bankacılık uygulamaları, bilgisayar ağ altyapı uygulamaları, veritabanı uygulamaları gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler.  Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Bilgisayar Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Emine Ekin (Bölüm Başkanı) (0 216) 528 71 44, emine.ekin@isikun.edu.tr
Zehra Silme (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7122, zehra.silme@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  CSE007 Bilgisayar Bilimleri Oryantasyonu 1 0 0 1 1
  CSE111 Programlamanın Temelleri 3 0 2 4 7
  ENG101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 5
  ENGG101 Mühendisler İçin Bilgisayar Okur Yazarlığı       NC  
  HSS100 Profesyonel Etik 1 0 0 1 1
  MATH101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3 0 2 4 7
  PHYS101 Genel Fizik I 3 0 0 3 5
  PHYS103 Fizik Laboratuarı I 0 0 2 1 2
  TUR101 Türkçe I 2 0 0 2 2
 Dönem Kredi Toplamı 16 0 6 19 30
 
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  CSE_S-I Temel Bilim Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
CSE111 CSE112 Nesne Yönelimli Programlama 2 0 2 3 6
ENG101 ENG102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 5
MATH101 MATH102 Diferansiyel ve Integral Hesap II 3 0 2 4 7
  PHYS102 Genel Fizik II 3 0 0 3 5
  PHYS104 Fizik Laboratuarı II 0 0 2 1 2
  TUR102 Türkçe II 2 0 0 2 2
 Dönem Kredi Toplamı 16 0 6 19 32
 
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CSE112 CSE202 Veri Yapıları ve Algoritmalar 3 1 2 4 6
  EE225 Elektrik Devreleri 3 1 0 3 5
  EE227 Elektrik Devreleri Lab. 0 0 2 1 2
  HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2 2
  MATH142 Ayrık Matematik 3 1 0 3 4
  MATH200 Lineer Cebir 3 0 0 3 5
  MATH230 Olasılık 3 1 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 17 4 4 19 29
               
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CSE112 CSE222 Veritabanı Sistemleri 3 1 2 4 7
CSE111 CSE252 İnsan – Bilgisayar Etkileşimine Giriş 3 0 0 3 5
  CSE290 Endüstri Stajı I        
  ECO101 Ekonomiye Giriş I 3 0 0 3 6
  EE240 Mantık Devreleri Tasarımı 3 1 0 3 6
  EE242 Mantık Devreleri Tasarımı Lab. 0 0 2 1 2
  HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2 2
MATH230 IE256 Mühendisler için İstatistik 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı       19 33
 
5. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  CSE_F-I Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
CSE202+
MATH142
CSE312 Algoritma Analizi 3 1 0 3 7
EE240 CSE341 Bilgisayar Organizasyonu 3 1 0 3 7
EE225 EE335 Elektronik 3 1 0 3 5
  EE337 Elektronik Lab. 0 0 2 1 2
CSE202 SE301 Yazılım Mühendisliği 3 0 2 4 7
 Dönem Kredi Toplamı       17 33
               
6. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  CSE_D2-VI Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 6
  CSE_F-II Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  CSE_HSS-I İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
CSE112 CSE332 İşletim Sistemleri 3 1 0 3 6
  CSE334 Bilgisayar Ağları 3 0 0 3 5
  CSE390 Endüstri Stajı II        
 Dönem Kredi Toplamı       15 27
 
7. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  CSE_C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  CSE_D2-I Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 6
  CSE_D2-II Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 6
  CSE_D2-III Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 6
  CSE_HSS-II İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
 Dönem Kredi Toplamı       15 28
 
8. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
  CSE_C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
  CSE_D2-IV Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 6
  CSE_D2-V Bölüm İçi Seçmeli Ders 3 0 0 3 6
  CSE_HSS-III İTB Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
CSE312+
ENGG101
CSE490 Proje 0 0 8 4 7
 Dönem Kredi Toplamı       16 29
TOPLAM       139 240
Mesleki Seçmeli Dersler

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

SE302

Yazılım Geliştirme Uygulamaları

1

0

4

3

7

CSE304

Programlama Dillerinin İlkeleri

3

0

0

3

7

SE311

Internet ve Web Programlama

2

0

2

3

6

SE322

Sistem Programlama

2

0

2

3

6

CSE340

Dağıtık Hesaplama

3

0

0

3

6

CSE342

Mikroişlemciler

2

1

2

3

6

CSE415

Hesaplama Kuramı

3

0

0

3

6

CSE425

Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları

3

0

0

3

6

CSE432

Bilgisayar ve Ağ Güvenliği

3

0

0

3

6

CSE450

Bilgisayar Grafiği

3

0

0

3

6

CSE460

Yapay Zeka

3

0

0

3

6

SE304

Yazılım Proje Yönetimi

3

0

0

3

6

CSE462

Doğal Dil İşleme

3

0

0

3

6

CSE465

iOS Yazılım Geliştirme

3

0

0

3

6

CSE466

Android  Yazılım Geliştirme

3

0

0

3

6

CSE482

İleri Java Programlama

3

0

0

3

6

CSE485

Veri Madenciliği

3

0

0

3

6

CSE486

Kablosuz Algılayıcı Ağlar

3

0

0

3

6

CSE487

Bilgisayarlı Görü

3

0

0

3

6

CSE491

Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri

3

0

0

3

6

TYYÇ Bilgisayar Temel Alanı
Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

Kuramsal
Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

x

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

x x

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

x

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x x

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

x x

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

x x

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

x x

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x x

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

x

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

○: Kısmi katkı,  ●: Tam katkı

Ders Kodu

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

CSE007

CSE111

CSE112

CSE202

CSE222

CSE252

CSE312

CSE332

CSE334

CSE341

SE301

CSE490

CSE290

CSE390

ENGG101

HSS100

MATH101, MATH102, IE256, MATH142, MATH200, MATH230, CSE_S-I, PHYS101

PHYS103

PHYS104

 

 

 

 

 

 

PHYS102

EE225, EE335, EE240

EE227, EE337, EE242

ECO101

ENG101, ENG102,TUR101,
TUR102, HIST101, HIST102

Serbest Seçmeli

İTB Seçmeli

Mesleki seçmeli

Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar