Uzaktan Öğretim Faaliyetlerimiz

Uzaktan Öğretim Faaliyetlerimiz

1. 23 Mart 2020'den itibaren tüm derslerin %80'i çevrimiçi ve senkron yapılmaktadır. Dersler haftalık programlarındaki saatlerinde canlı olarak yapılmakta, öğrencilerin daha sonra izleyebilmeleri için de kaydedilmektedir.

Uzaktan öğretim için, Blackboard öğrenme yönetimi sistemini (LMS) kullanıyoruz. 2018-19 akademik yılından beri kullanmakta olduğumuz bu platformu, 23 Mart sonrasında tüm derslerimizi kapsayacak şekilde kullanmaya başladık.

2. Çevrimiçi yapılan derslerde ödevler, sınavlar, kısa sınavlar, projeler ve kılavuzlu bire bir öğretim, kullandığımız Blackboard sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sınavların daha sağlıklı şekilde yürümesi için önümüzdeki günlerde yeni yazılım eklentileri alınacaktır.

3. Uzaktan öğretime geçiş sürecinde öğretim elemanlarımızın oryantasyonu için senkron ve asenkron eğitimler düzenledik. 13 Mart'ta Blackboard üzerinde çevrimiçi bir ders açarak tüm öğretim elemanlarımızı buna öğrenci olarak kaydettik. Bu ders içeriği ile, öğretim elemanlarımıza kılavuzlar, örnek videolar ve canlı dersler sunduk.

Ayrıca, UZEM destek birimimiz, öğrenci ve öğretim elemanlarımızın sorularını eposta ve telefon ile yanıtlayarak destek olmakta.

4. Uzaktan öğretime geçiş sürecinde her aşamayı öğrencileremize genel bilgilendirme mesajları ile ve web sayfalarımızdan duyurduk. Öğrenci konseyi temsilcileri ile çevrimiçi toplantılar yaparak, öğrencilerden dönütler aldık ve bunları öğretim metotlarımıza yansıttık.

İlgili Dosyalar