Program

Yüksek Lisans Programımızda öğrencilerimizin akademik alanda veya çağdaş fiziğin yüksek teknolojideki uygulamalarında görev alabilmelerini sağlayacak uluslararası düzeyde bir eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimiz, tezli veya tezsiz yüksek lisans Programlarımızı tercih edebilirler. Kontenjanlarımızın 10'u %100 burslu, 3'ü %75 burslu ve 2'si %50 bursludur. Bu kontenjanlardan yararlanarak, metal-oksit bazlı fonksiyonel ince filmler, mikro ve nano yapılar, optik metamalzemeler, bölgesel iklim modelleme ve iklim değişikliği alanlarında deneysel veya teorik araştırmaların bir parçası olabilirsiniz.

İlgili Dosyalar