Fizik Bölümü

Fizik, içerisinde yaşadığımız evreni ve doğayı anlamaya çalışan temel bir bilimdir. Deneyler ve gözlemler sonucunda bilimsel metot geliştirilerek oluşturulan fizik yasaları doğada gerçekleşen olayları açıklamaya çalışır. Fizik temelde hareket, akışkanlar, ısı, ses, ışık, elektrik ve manyetizmayı içeren klasik fizik ve görelilik, atomik yapı, yoğun madde fiziği, nükleer fizik, parçacık fiziği, kozmoloji ve astrofiziği içeren modern fizik olmak üzere iki alana ayrılır. Ayrıca fizik bilimi birçok uygulama alanı ile teknolojinin gelişmesine katkıda bulunur.

Fizik Bölümümüzde, öğrencilerimizin temel fizik araştırmalarında veya çağdaş fiziğin yüksek teknolojideki uygulamalarında görev alabilmelerini sağlayacak uluslararası düzeyde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarımız bulunmaktadır. Yaratıcılığı ve üretkenliği ön plana çıkarmayı hedefleyen bu Programlarımıza, öğrencilerimiz %100 burslu olarak katılabilirler.

İlgili Dosyalar