Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri

Peyzaj Mimarlığı Öğrencileri

Mezunların Ünvanı, Sorumluluk ve Çalışma Alanları

Eğitimini tamamlayan mezunlar "Peyzaj Mimari" ünvanı alırlar.

Peyzaj Mimarları kentsel ve kırsal alanlarda çok sayıdaki peyzaj planlama konularında, konut çevre düzenlemesinden tatilköyü peyzaj planlamasına kadar, değişik ölçeklerde peyzaj projeleri hazırlar uygularlar. Bu çalışmaların yanı sıra; doğal ve kültürel yapıların korunması, ekosistem ve kaynak analizi, koordinasyon ve yönetim, araştırma, çevre sorunları alanlarında yetki sahibidirler.

Peyzaj Mimarları özel olarak büro açabilir, işletme kurabilir ya da özel bir kuruluşta çalışabilir. Proje ve uygulamanın yanı sıra yapısal peyzaj elemanları tasarım ve imalatı, bitki materyali pazarlaması gibi konularda peyzaj mimarının yakın çalışma alanlarıdır. Peyzaj Mimarları DPT, Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, DSİ ve Belediyeler gibi resmi kuruluşlarda da uzman olarak çalışabilirler.

İlgili Dosyalar