Programın Çıktıları

Programın Çıktıları

  Program Çıktıları
 1. Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kavram ve kuramları ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olma
 2. Dünya siyasetinde sistem, ulus-devlet, kurumlar, kültür ve iktidar konuları ile ilgili kuramsal yaklaşımların farkında olma
 3. Güncel dünya konjonktürünü yakından takip etme
 4. Uluslararası İlişkiler alanında yerleşmiş bilgi birikimi ile nedensel ilişkileri sorgulayabilme
 5. Uluslararası İlişkiler literatüründeki eksikliklerin ve boşlukların farkında olma, ve bu eksiklik ve boşlukları giderecek araştırmalar yürütebilme
 6. Farklı bilimsel araştırma yöntemlerini kavrama ve bu yöntemleri etkin bir şekilde kullanabilme
 7. Uluslararası İlişkiler alanında özgün, bilimsel bir çalışma ortaya çıkarabilme
 8. Bağımsız, yaratıcı ve eleştirel düşünebilme
 9. İş etiğinin gereklerini benimseme ve bu gereklere uygun davranma
 10. Dünya ve ülkeler siyasetinde yeni ortaya çıkan olgulara karşı açıkgörüşlü olma
 11. Özgüven sahibi olma ve topluluk karşısında sunum yapabilme becerisi edinme
 12. Farklı kültür, inanç ve düşüncelere sahip bireylerle bir arada çalışabilme

İlgili Dosyalar