Yandal Programları

Uluslararası Ticaret Yandal Programı İngilizce eğitim yapan aşağıdaki programlara sunulmaktadır:
İktisat Programı Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN202 Uluslararası İşletme 3
MAN321 İşletme Finansı 3
MAN387 Taşımacılık Yönetimi 3
MAN445 Dış Ticaret Yönetimi 3
Seçmeli (Aşağıdaki Listeden) 3
Seçmeli (Aşağıdaki Listeden) 3
Toplam Kredi 18
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Enformasyon Teknolojileri Programı Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN202 Uluslararası İşletme 3
MAN211 Finansal Muhasebe 3
MAN321 Finansal Yönetim 3
MAN387 Taşımacılık Yönetimi 3
MAN445 Dış Ticaret Yönetimi 3
Seçmeli (Aşağıdaki Listeden) 3
Toplam Kredi 18
Endüstri Mühendisliği Programı Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN102 Yönetim İlkeleri 3
MAN202 Uluslararası İşletme 3
MAN321 Finansal Yönetim 3
MAN387 Taşımacılık Yönetimi 3
MAN445 Dış Ticaret Yönetimi 3
Seçmeli (Aşağıdaki Listeden) 3
Toplam Kredi 18
Fizik, Matematik, Matematik Mühendisliği, İnsan ve Toplum Bilimleri, Psikoloji, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bio-Medikal Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı Öğrencileri:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN102 Yönetim İlkeleri 3
MAN202 Uluslararası İşletme 3
MAN211 Finansal Muhasebe ya da 3
MAN311 Finansal ve Maliyet Muhasebesi 3
MAN387 Taşımacılık Yönetimi 3
MAN445 Dış Ticaret Yönetimi 3
Seçmeli (Aşağıdaki Listeden) 3
Toplam Kredi 18
Seçmeli Ders Listesi:
DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİSİ
MAN232 İşletme Hukuku 3
MAN304 Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3
MAN308 Lojistik Planlaması ve Modelleme 3
MAN326 Risk Yönetimi ve Sigorta 3
MAN331 Örgütsel Davranış 3
MAN332 İnsan Kaynakları Yönetimi 3
MAN342 Yeni Ürün Geliştirme 3
*MAN351 Üretim Yönetimi 3
**MAN352 Yönetim Bilgi Sistemleri 3
**MAN361 Elektronik ortamda İşletmecilik 3
MAN371 Stratejik Yönetim 3
*MAN372 Toplam Kalite Yönetimi 3
MAN381 İşletme Stratejileri 3
MAN382 Stratejik Pazarlama 3
MAN392 Yönetim Danışmanlığı 3
MAN401 İş Etiği 3
MAN402 İşletmelerde İletişim 3
MAN411 B2B Pazarlama 3
MAN412 Portföy Yönetimi 3
MAN422 Uluslararası Finans 3
MAN432 Satış Yönetimi 3
MAN441 Uluslararası Pazarlama 3
MAN443 E-Ticaret 3
MAN444 Tüketici Davranışları 3
MAN446 Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik 3
MAN453 Envanter Yönetimi 3
MAN457 Dış Ticaret Finansmanı 3
MAN458 Depo ve Dağıtım Sistemleri 3
MAN459 Gayrimenkul Finansmanı 3
MAN460 Ar-Ge Yönetimi 3
MAN465 Inovasyon ve Girişimcilik 3
MAN468 Çokuluslu şirketlerin Stratejik Yönetimi 3
***MAN472 Yönetsel Karar Verme 3
**MAN473 İşletmelerde Proje Yönetimi 3
Toplam Kredi
NOT:
*MAN kodlu herhangi bir dersi alabilmeniz için o dersin anadal programınızda olmaması ve yandal programındaki danışmanınızın onayını almış olmanız gerekmektedir.
* IE öğrencileri seçemez.** IT öğrencileri seçemez.***IE öğrencileri ve daha önce Yöneylem Araştırması dersi almış olanlar seçemez.

İlgili Dosyalar