Duyurular

Paylaş

1. Ulusal Ekslibris Kongresi, Panel ve Ekslibris Sergisi

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Ekslibris Derneği'nin düzenlediği 1. Ulusal Ekslibris Kongresi, Panel ve Ekslibris Sergisi, 15 - 16 Kasım 2014 tarihlerinde Maslak Kampüsünde gerçekleşecektir. 70 katılımcının yer alacağı Ulusal Ekslibris Kongresi kapsamında sanatçılar ekslibris değişimi yapacak, bilgi alışverişinde bulunacak, İstanbul Ekslibris Müzesi koleksiyonunu ve 158 sanatçının 252 ekslibrisinin yer alacağı Galeri Işık Maslak'da açılacak sergiyi göreceklerdir. Ayrıca genel izleyiciye açık olacak panelde 7 konuşmacı ekslibris konusundaki birikimlerini paylaşacaktır.

15 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 13:45'de başlayacak ve oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi'nden Doç. Özden Pektaş Turgut'un yapacağı panelde Belçika Gent Üniversitesi'nden Prof. Christine Deboosere, "Fotoğraf Sanat mıdır? Evet Sanattır!", Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. K. Özlem Alp, "Sembolik Temsil ve Hikayeleştirme Olarak Ekslibris Okuması", KKTC Yakın Doğu Üniversitesi'nden Doç. Gökçe Keçeci Şekeroğlu, "Kişilerarası-Toplumlarararsı-Kültürlerarası İletişimde Ekslibrisin Rolü", Ondokuzmayıs Üniversitesi'nden Doç. Ali Tomak, "Kültürel Bir Değer Olarak Hediye Geleneği ve Ekslibris", Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Doç. Yusuf Keş, "Ekslibriste İçeriğin Farklı Biçimlerde Yansıtılması Üzerine Bir Araştırma",  Dr. N. Erol Olcay ve Şükrü Ertürk, "Türkiye'de Son Zamanlarda Üretilen Ekslibrislerin İçerik ve Biçim Olarak Değerlendirilmesi", Ondokuzmayıs Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Serpil Güvendi Kaptan, "Ekslibriste Göstergebilim", Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Mustafa Küçüköner, "ESRUC Ekslibrisleri" başlıklı bildirilerini sunacaklardır.
Aynı gün 18:00'de Galeri Işık Maslak'ta Ekslibris Sergisi açılışı yapılacaktır. Sergi 10 -16 Kasım 2014 tarihleri arasında izlenebilecektir. Aynı sergi daha sonra Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya'da da açılacaktır.
Kongre, 16 Kasım 2014, Pazar
günü ekslibris değişimi ile devam edecektir.

İletişim:
Prof. Hasip Pektaş
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve 
İstanbul Ekslibris Derneği Başkanı
hasipp@ttmail.com
0212 286 49 11 / 2043

İlgili Dosyalar