Duyurular

Paylaş

6353 Sayılı Af Kanunu İle İlgili Duyuru

Ayrıntılı bilgi ve "Başvuru Formu" için lütfen tıklayınız...

12 Temmuz 2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6353 sayılı Kanun'un 11.maddesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na aşağıdaki geçici 63. madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 63 – Süresi içerisinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58 inci maddesinden yararlanamayanlar (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları hâlinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler."

Bu madde ile "Süresi içinde başvurmamaları nedeniyle bu kanunun Geçici 58. maddesinden yararlanamayanlara kayıt hakkı" verilmiştir. Buna göre; bu kanundan, Üniversitemizden 25 Şubat 2011 tarihine kadar, terör nedeniyle hüküm giyenler hariç, ilişiği kesilenler başvuru yapabileceklerdir.

Bu Kanun'dan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuru formunu doldurarak 07.09.2012 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurmaları halinde, ilgili Enstitü/FakülteYönetim Kurullarınca alınacak kararlar doğrultusunda, durumları uygun bulunanlar 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenimlerine başlayacaklardır. Bu tarihten sonra başvuru yapacak olanlar ise takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayacaklardır.

İlgili Dosyalar