Duyurular

Paylaş

Ulusal Europass Merkezi Üniversite Bilgilendirme Seminerleri

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Kararı uyarınca oluşturulan Europass'ı Türkiye'de yaygınlaştırmak ve Europass ile ilgili faaliyetleri ulusal düzeyde koordine etmek üzere "Ulusal Europass Merkezi (UEM)" olarak görevlendirilen Türkiye Cumhuriyeti Mesleki Yeterlilik Kurumu, Ulusal Europass Merkezi 2021-2023 faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bilgilendirilmesine yönelik "Avrupa Standardında CV, Niyet Mektubu Hazırlama ve Europass Araçlarıyla Avrupa Fırsatlarına Erişim" konulu ücretsiz seminerler gerçekleştirilecek.

Seminerler aracılığıyla katılımcıların iş ve eğitim fırsatlarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedeflenmekte olup, etkinlik kapsamında katılımcılara Europass web platformu (www.europass.eu) ve Europass belgelerinin (Europass CV, Hareketlilik Belgesi, Diploma Eki ve Sertifika Eki) kullanımı, Avrupa standardında CV ve niyet mektubu hazırlama, mülakat teknikleri, Europass araçlarıyla iş ve eğitim fırsatlarına erişim gibi konularda bilgiler aktarılacak.

Bu çerçevede, söz konusu seminerlerden yararlanmak isteyen üniversitelerin, fakülte, enstitü, ofis, topluluk ve kulüpleri info@europass.gov.tr adresinden Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iletişime geçebilecek ve ücretsiz seminer taleplerini e-posta ile iletebilecekler. 

https://www.europass.gov.tr/
https://europa.eu

İlgili Dosyalar