Duyurular

Paylaş

Koronavirüs (Covid-19) Eğitimi / Coronavirüs (Covid-19) Training

Bu eğitimin amacı; tüm çalışanların pandemi haline gelen "Koronavirüs (Covid-19)" hakkında bilgilendirilmesini sağlamaktır.

1)    Koronavirüs'ler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. 31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020'de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir "Koronavirus (2019-nCoV)" olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir.

2)    Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Virus hasta bireylerden öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz, ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir. Asemptomatik (hastalık belirtisi göstermeyen) kişiler solunum yolunda virus taşıyabilir, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.

3)    COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir. Hastalıktan en fazla etkilenen kişiler;

-60 yaş üstü olanlar
-Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar. Bu kronik tıbbi rahatsızlıklar; kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser.
- Sağlık çalışanları

4)    Koronavirüs'ün kuluçka süresi 2-14 gündür.

5)    Halen hastalığa özel bilinen bir tedavi yoktur. Hastanın genel durumuna göre destekleyici tedaviler uygulanmaktadır.

6)    Antibiyotikler, virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz.

7)    Koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır. Çalışmaları devam etmektedir.

8)    Evde bakılan kedi, köpek, vb. evcil hayvanların Koronavirüs ile enfekte olması beklenmez.

9)    Koronavirüs tanısı, hastanelerde ve yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılan test sonuçları doğrultusunda konulmaktadır.

10)    Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Koronavirüs için de geçerlidir. Bunlar;

-El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
-Hasta insanlar ile temastan kaçınılmalıdır. (en az 1 metre mesafe)
-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
-Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse tıbbi maske kullanması önerilmektedir.
-Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
-Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu gibi gündelik eşyalar) ortak kullanmayın.
-Kapalı alanlar ve bulunduğunuz ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.
-Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullanılan yüzeyleri su ve temizlik malzemesi ile her gün temizleyin. Kıyafetlerinizi yüksek ısıda normal deterjan ile yıkayın.
-Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.
-Bol sıvı tüketilmesi ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerekmektedir.
-Kapı kolları, yüzeyler, masa, klayve, mouse, telefonlar her gün günde en az 2 defa 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile silinmelidir.
-Gıda maddelerinden su içerisine girebilenler için sabunlu su yapılıp içerisinde en az 5 dakika kadar bekletilmelidir.

11)    Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için iyi beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesinin yanı sıra, stresten uzak durmak gerekir. Stresten uzak durmak için;

-Bir kriz sırasında üzgün, stresli, şaşkın, korkmuş veya kızgın hissetmenizin normal olduğunu kabul edin.
-Panik oluşturabilecek medya yayınlarını izlemek veya dinlemek için harcadığınız zamanı azaltarak endişeyi ve ajitasyonu sınırlandırın.
-Duygularınızla başa çıkmak için sigara, alkol veya diğer ilaçları kullanmayın.
-Eğer bunalmış hissediyorsanız, bir sağlık görevlisi veya danışman ile konuşun.
-Gerektiği durumlarda fiziksel ve zihinsel sağlık ihtiyaçları için nereye gideceğiniz ve nasıl yardım alacağınız konusunda önceden bilgi edinin.
-Bilinmezliğin yarattığı endişeden uzak kalabilmek için sadece Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kuruluşların açıklamalarını okuyun ve sadece bu kuruluşların önerdikleri korunma yöntemlerini referans alın.

12)    Mümkün olduğunca evde kalmaya özen gösterin. Evden çıkmak zorunda kaldıysanız, dışarıdayken yukarıda belirtilen önlemlere dikkat edin. Eve döndükten sonra; dışarıda giyilen mont ve ayakkabı gibi sokak kıyafetlerinde her seferinde aynıları kullanılmalı ve ayakkabılar içeri alınmadan önce 4 saat kadar dışarıda bekletilip sonrasında ayakkabılığa alınmalıdır. Montlar ve diğer sokak kıyafetleri açık havada 4 saat havalandırılmalıdır. Yıkanması gereken tüm kıyafetler en az 60 derecede yıkanmalıdır. Ayakkabılarınız ile evin içerisine girmeyin. Ellerinizi ve yüzünüzü sabunlu suyla yıkayın, mümkünse banyo yapın.

13)    Dışarı çıkmak zorunda kalındıysa işyeri, yemekhane, market, vb. ortak kullanım alanlarının kişilerin arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesine dikkat edilmelidir. Sıra beklerken önümüz ve arkamızdaki kişilerle aramızda en az 1 metre mesafe bulunması önemlidir.

14)    Koronavirüs ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) www.who.int internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  HAZIRLAYAN            HAZIRLAYAN     ONAYLAYAN
İş Güvenliği Uzmanı    İşyeri Hekimleri    İşveren Vekili


The purpose of this training is to create a study. To ensure that all employees are informed about "Coronavirus (Covid-19)", which has become pandemic.

1)    Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause a variety of diseases, more serious diseases than cold. On December 31, 2019, The World Health Organization's Chine Country Office reported cases of pneumonia with unknown etiology in Vuhan, Hubei province, China.   On January 7, 2020, the factor was identified as a new "Coronavirus (2019-nCov)" that has not been detected in humans before. Later, the name of the 2019-nCoV disease was accepted as COVID-19.

2)    The disease is thought to be transmitted through droplets. The virüs can be transmitted from sick individuals with coughing, sneezing, droplets and surfaces contaminated by patients (eye, mouth, nasal mucosa contact). People who don't show any signs of disease can carry a virüs in the respiratory tract, but the main transmission is one of the sick individuals. Common symptoms of infection are respiratory symptoms, fever, cough and dyspha. In more serious cases, pneumonia, severe acute respiratory infection, kidney failure and even death may develop.

3)    Information obtained so far about COVID-19 has shown that some people are at greater risk of developing  more illness and serious symptoms. People most affected by the disease;

-Those over 60 years old,
-People with severe chronic medical conditions. These chronic medical disorders; hearth disease, hypertension, diabetes, chronic respiratory disease, cancer.
-Health care workers

4)    Coronavirus's incubation period is between 2 and 14 days.

5)   There is still no known treatment fort he disease. Supportive treatments are applied according to the general condition of the patient.

6)    Antibiotics are not used to prevent or treat infetions caused by viruses.

7)    There is no vaccine developed for Coronavirus yet. Studies is under way still.

8)    Pets such as cats, dogs, etc. cared for at home are not expected to be infected with Coronavirus.

9)   The diagnosis of Coronavirus is made in accordance with the test result carried out in hospitals and authorized laboratories.

10)   The recommended basic principles to reduce the general risk of general transmission of acute respiratory infections also apply to Coronavirus. These are;

-Hand cleaning should be paid attention. Hands should be washed with soap and water for at least 20 seconds, and alcohol-based hand antisepttle should be used in cases where there is no soap and water.
-Hands should not be contacted by mouth, nose and eyes without washing.
-Contact with sick people should be avoided. (at least 1 meter distance)
-Especially after contacting sick people or their surroundings directly, hands should be washed frequently.
-If the person who has suffered any viral respiratory infection covers the nose and mouth with a disposable paper handkerchief during coughing or sneezing, and in cases where there is no tissue of paper, use the inthe elbow, if possible, to crowded places it is recommended to cover the mouth and nose if it is forced to enter, and use a medical mask if possible.
-Handshake and hug should be avoided.
-Do not use any personal belongings (everyday items such as towels) in common.
-Indoor areas and environments where you are located should be ventilated frequently.
-Clean frequently used surfaces such as door handles, fixtures, sinks every day with water and cleaning material. Wash your clothes with normal detergent at high heat.
-Eat balanced and healthy to strengthen the immune system.
-Plenty of fluids should be consumed and sleep patterns should be paid attention.
-Door handles, surfaces, tables, keyboards, mouses, phones should be wiped with 1/10 water at least 2 times a day.
-Food items that can be washed should be kept in soapy water for at least 5 minutes.

11)    In order to have a strong immune system, it is necessary to avoid stress as well as pay attention to good diet and sleep patterns. To avoid stress;

-Admit it's normal to feel sad, stressed, confused, scared or angry during a crisis.
-Limit anxiety and agitation by reducing the time you spend watching or listening to media  posts that may cause panic.
-Don't use cigarettes, alcohol or other medications to deal with your emotions.
-If you feel overwhelmed, talk to a paramedic or counsellor.
-Learn in advance about where to go and how to get help for their physical and mental health needs where necessary.
-To avoid the concern created by the unknown, read only the explanations of trusted organizations such as the Ministry of Health and the World Health Organization and refer only to the protection methods that these organizations recommend.

12)    Be careful to stay at home as much as possible. If you had to leave the house, pay attention to the above-mentioned measures while you are out. After i got home, i'm going to have to Street clothes such as coats and shoes worn outside should be used each time the same and shoes should be kept outside for up to 4 hours before they are allowed in and then taken to shoewear. Coats and other street clothes should be ventilated for 4 hours outdoors.All clothes that need to be washed should be washed at at least 60 degrees. Don't go inside the house with your shoes. Wash your hands and face with soapy water and take a bath if possible.

13)    If you had to go out, the workplace, the cafeteria, the grocery store, etc. common areas of use should be arranged at least 1 meter distance between persons. It is important that we have at least 1 meter away with the people in front and back while waiting in line.

14)   To get detailed information about Coronavirus, you can visit the https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/bulasici-hastaliklar/2019-n-cov.html of the Ministry of Health and the world health organization's (WHO) www.who.int website.

PREPARED BY                       PREPARED BY                  CONTROLLER
Occupational Safety Specialist    Occupational Physicians    Representative of Employer

İlgili Dosyalar