Duyurular

Paylaş

Basının ve Kamuoyunun Dikkatine

Basının ve Kamuoyunun Dikkatine

04.12.2019 Tarihinde, bazı basın organlarının ve haber kanallarının internet sitelerinde; TV8'in FOX TV kanalına karşı açtığı davanın sürecine ve sonucuna ilişkin olarak, davaya konu yayının teknik incelemesi için Işık Üniversitesi'ne başvurulduğu ve geçmişte Işık Üniversitesi akademisyeni olan Emrah Dönmez'in dosyaya uzman raporu sunarak, davacının haklılığını tespit ettiği yönünde ifadelere yer verilmiştir.

Öncelikle; Üniversitemize, bir kurum sıfatıyla herhangi bir davada bilirkişilik yapılması amacıyla başvuru yapılmamıştır. Öte yandan mütalaa vermiş olan kişinin, şahsi bilimsel görüşleridir ve Üniversitemiz yönünden hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

Kaldı ki,  ismi zikredilen akademisyen ile Üniversitemizin 6 ay öncesinde iş akdi sonlandırıldığından, hiçbir çalışma bağı kalmamıştır.

Bu doğrultuda; söz konusu yayınlarda bahsedilen dava dosyası ile Üniversitemizin hiçbir bağının bulunmadığını, Üniversitemizi temsil yetkisi bulunmayan kişilerin fikir ve eylemlerinin kesinlikle kurumumuzla bağdaştırılamayacağını, gerçeği yansıtmayan ilgili yayındaki hatanın düzeltilmesini görüş ve onayınıza sunarız.

Saygılarımızla

Işık Üniversitesi 

İlgili Dosyalar