Etkinlikler

Paylaş

Işık Üniversitesi'nde Uluslararası Pozitif Psikoterapi Sempozyumu Düzenlendi

"İç ve Dış Çatışmaların Pozitif Psikoterapi İle Çözümü" tartışıldı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden sempozyuma katılan misafirler Işık Üniversitesi Şile Kampüsünde ağırlanarak ve akademik çalışmaların yanı sıra Şile'nin doğal atmosferinden yararlanma şansı da yakaladılar. Tıp, Psikoloji, İdari Bilimler, İnsan Kaynakları alanlarında çalışanları ve Psikolojik Danışman, Sosyal Çalışmacı, Yüksek Hemşire ve Sağlık Yöneticilerinin katıldığı sempozyum,20-22 Haziran 2014 tarihlerinde Işık Üniversitesi Şile Kampüsü'nde Pozitif Psikoterapi Dünya Birliği ve Işık üniversitesi iş birliği ile gerçekleşti. Pozitif Psikoterapi'nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır.

Pozitif Psikoterapi insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığını gösteren örnekler, terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır.

Sempozyumda;
  •  • Pozitif Aile Terapisi (PAT)
  • • Yetenekler ve kavramlar
  • • Gerçek yeteneklerin aile terapisinde kullanımı
  • • Gerçek yetenekler nasıl gelişir?
  • • Yakınlaşma, farklılaşma, ayrılma
  • • Pozitif Aile Terapisinde Öykülerin Kullanılması
  • • Pozitif Aile Terapisinde Beş Aşamalı Terapi Modeli konuları da ele alındı.

Sempozyumda akademik çalışmaların yanı sıra, yoga meditasyon ve konser etkinlikleri ile Şile'nin doğal güzelliklerinden yararlanıldı.

İlgili Dosyalar