Etkinlikler

Paylaş

Doğuş Oto Atölye-D Fark Yaratıyor Doğuş Oto'nun Servis Sonrası Hizmetler Çalışanları Işık Üniversitesi'nde Eğitim Alacaklar

Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitmenleri Doğuş Oto'nun mavi yaka çalışanlarına 'Atölye-d Fark Yaratanlar' programıyla yıl sonuna kadar kendine güven, motivasyon, güler yüz, hizmette farklılaşma ve vizyon oluşturma konularında eğitim verecekler.

Işık Üniversitesi, Doğuş Oto iş birliği ile modüler bir gelişim programı hazırladı. Doğuş Oto'da Formen, Teknisyen, Teknisyen Yardımcısı, Garanti ve Dispozisyon Elemanı olarak görev yapan toplam 656 çalışan, sürdürülebilir başarılarını sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitmenlerinden eğitim alacaklar. Eğitimler, Doğuş Oto'nun tüm bölgelerinden çalışanlarının katılımı ile Mart ayından başlayarak 2014 yılının sonuna kadar devam edecek.

Bir Üniversite Endüstriden Kopuk Olamaz

Işık Üniversitesi ile Doğuş Oto arasındaki 'Atölye-d Fark Yaratanlar' iş birliği programının açış konuşmasını Işık Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Sıddık Yarman yaptı. Prof. Dr. Sıddık Yarman açış konuşmasında; "Üniversitemiz 18 yılda büyüdü, gelişti. Fark yaratanlar için d tipi bir kursa hazır olduk. Işık Üniversitesi, son dört yıl içerisinde rektörümüz Nafiye Güneç Kıyak'ın önderliğinde, özellikle sanayi ile olan ilişkilerini geliştirdi. Sürekli Eğitim Merkezi'ni açtı. Yüksek Lisans ve Doktora programlarını endüstriye dönük olarak geliştirdi. Bir üniversite endüstriden kopuk olursa onun üniversite hüviyeti kalmaz. Uluslararası düzeyde eğitim yapmak zorundasınız. Yetiştirdiğimiz tüm elemanlar sadece kendi bölgenizde, ülkenizde değil, dünyada mesleklerini icra etmek konumundadır. Katma değer yaratmanız lazım. Işık Üniversitesi, zaten bu felsefeyle kurulmuştu. Şimdi aradan 18 sene geçti ve endüstriye dönük araştırmalar yapılıyor. Doğuş Oto ile böylesi güzel bir semineri Sürekli Eğitim Merkezimiz altında başlatmak da bizi ayrıca gururlandırıyor. Bu işbirliğini başlatmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu işe önderlik eden arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

En Önemli Sermaye Çalışanlardır

Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nafiye Güneç Kıyak konuşmasında; "Son yıllarda çalışma dünyası çok büyük değişimlere tanıklık etti. Küreselleşme, insanların çalışma şekillerini ve yaptıkları işleri değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. İş dünyası bu süreçte iki kavramla karşılaştı. Bunlardan birincisi 'insan sermayesi/insan kaynağı', diğeri ise 'yaşam boyu eğitim'. Yaşam boyu eğitim, son çeyrek yüzyılda dünyanın gündemine girmiştir. UNESCO'nun 1970'lerdeki politikası olan 'yaşam boyu öğrenme', 1980'lerde başta OECD ülkeleri olmak üzere birçok ülkede benimsenmiş ve bugün 'yetişkin eğitimi' olarak formal eğitim kadar gerekli hale gelmiştir. Bir kurum için en önemli sermaye şüphesiz çalışanlarıdır. Bu nedenle, insan kaynakları politikası çalışanların tam potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanmalıdır. Rekabetin çok yüksek olduğu bugünün dünyasında, eğitim, çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmayı ve becerilerinin geliştirilmesini sağlayan en önemli araçtır ve adresi doğal olarak üniversitedir. Bugün Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimiz ile Doğuş Oto, insan sermayesi oluşumuna katkı vermek üzere bir program çerçevesinde bir araya gelmiş bulunmaktadır" diyerek programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Fark Yaratmaya Devam Edeceğiz

Doğuş Otomotiv ve Doğuş Oto Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Aclan Acar; "Öğrenmenin yaşı yoktur, öğrenmenin sonu da yoktur. Öğrenen bir organizasyon olmaya devam edeceğiz. Bütün çabamız çalışanlarımızın hem kişisel, hem de mesleki gelişimlerin eğitimler ile desteklemek ve bunun sonucunda da fark yaratmaya devam etmek. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri üzerinde yaratıcılık sunmak, müşterinin ihtiyacının ne olduğunu o an anlamak… 'Biz bunu nasıl daha iyi yaparız, nasıl fark yaratırız' çalışmalarımıza devam edeceğiz. Değerli hocalarıma bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bana bir kelime öğretenin kırk yıl kölesi olurum. Kölelik yapmaya hep beraber hazırız. Hepinize çok tekrar tekrar teşekkür ediyorum çalışmalarınızın başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

Bütün Gün Atölyede Çalışanlar Empatiyi Öğrenecek

Doğuş Oto Genel Müdürü Sn. Zafer Başar konuşmasında, empatinin önemine değindi. Başar; "Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sunmanın ancak empati ile gerçekleşebileceğini dile getirdi. Empati kurabilmemiz ve müşteri gibi düşünebilmemiz için şirketimizi, çalışma ortamımızı ve arkadaşlarımızı çok sevmemiz gerekiyor. Sabahtan akşama kadar atölyenin içinde çalışan insanlar; rekabeti ve müşteriyi tanıyacaklar. Yapmış oldukları işin sadece teknik bakım değil aracı kullanacak olan müşterimizin hayatını kolaylaştırmak olduğunu ve tamiri ne kadar kısa sürede yaparlarsa, bakımı yapmış oldukları araçla gününü planlamış olan müşterinin çocuğunu doktoruna zamanında götürebileceğini ya da bir iş adamın toplantısına zamanında yetişmesini düşünmeye başlayacaklar. Üniversitemizin değerli hocalarına, bize bu konuda önderlik eden Yönetim Kurulumuza ve bütün çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, başarılı bir eğitim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Müşterinin Hayatını Nasıl Değiştirdiklerini Düşünecekler

Doğuş Otomotiv İnsan Kaynakları ve Süreç Yönetimi Direktörü Sn. Ela Kulunyar konuşmasında özellikle çalışanları için neden böyle bir eğitim programı düşündüklerini anlattı; "Çalışanlarımıza sağladığımız her katma değer, bizim hizmet kalitemizde büyük farklar yaratıyor. Bu hizmetin çok büyük bir bölümü, eğitime katılacak olan arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Bu önemli farkı, bu ekip yaratıyor. Biz bu programı hayatı geçirirken şunu istedik: Çalışanlarımızın işlerinde, günlük performanslarını gösterirken ve emeklerini ortaya koyarken yaptıkları her şeyin; aslında müşterinin hayatında ne değiştirdiğini ve şirketimizin iş sonuçlarına nasıl etki ettiğinin farkındalığını arttırmak ve bunu görmelerini sağlamak istedik. Tüm katılımcılara ve destek veren tüm yönetimimize teşekkür ederim."

Eğitimin Amacı;

  • Mavi yakalı çalışanlara kendilerini değerli hissettirmek
  • Otomobil üretim aşamasındaki mühendislerle servis çalışanlarının iş benzerliklerine vurgu yapmak
  • Otomobil üretim mühendisliği hakkında vizyon oluşturmak
  • Türk otomotiv sektörü ve trendler hakkında çalışanları bilgi sahibi yapmak
  • Psikolojik olarak gelişimlerini temin etmek
  • Genel otomotiv teknolojileri hakkında gelecek vizyonu oluşturmak
  • Hizmette farklılaşma yollarını tartışmak

Program 3 ana modülden oluşmaktadır;

1. Modül: Otomotiv Sektöründe Dün ve Bugün - Tüketici Gözünde Markalar

2. Modül: Bireysel Motivasyon – Özgüven ve Güler yüzlü hizmet

3. Modül: Teknisyenliğin önemi ve etkileri-Teknolojide gelecek vizyonu

Her grubun eğitimi kendi bölgesinde, 3 ayrı yarım günlük eğitimler halinde gerçekleşecek. Program sonunda ise katılımcılar, 'Işık Üniversitesi Program Katılım Sertifikası'na sahip olacaklar.

Müşteri Memnuniyetine Katkı

Eğitmenlerden Çınar Noyan; pazarlama, iletişim ve özellikle otomotiv sektöründeki profesyonel tecrübesiyle 'Otomotiv Sektöründe Dün ve Bugün ve Tüketici Gözünde Markalar' konularında katılımcıları bilgilendirecek. Türkiye'de markaların yolculuğu, en çok tercih edilen markalar, segmentasyon analizi ve segment liderleri, gelişen trendler ve müşteri beklentileri, model satış adeti karşılaştırmaları, Volkswagen grup marka gelişimi konuları konuşulacak. Ayrıca, markaların tüketici tarafındaki algıları, tüketici şikayetlerinin yoğunlaştığı noktalar, servis ve hizmet ağının önemi, teknisyenlerin müşteri memnuniyetine doğrudan katkısı, değerini fark etme ve fark yaratma konuları tartışılacak.

Güler Yüzlü Hizmetin Önemi

'Bireysel Motivasyon-Özgüven ve Güler Yüzlü Hizmet' konularında katılımcılara eğitim verecek olan Burak Koçer, motivasyon neden gerekli, motivasyon çeşitleri, kişisel sorunlara yaklaşım, özel hayatta motivasyon, ihtiyaçlar hiyerarşisi, özsaygı-özdenetim, özgüven eksikliğinin zararları, yaşa bağlı fiziksel değişiklikler, olumlu düşünce, tepki-yanıt, güler yüzlü hizmetin önemi hakkında katılımcıları eğitecek.

Problem Çözmede Sistematik Yaklaşım

'Teknisyenliğin Önemi ve Etkileri'; iyi bir teknisyen olmak için gerekli özellikler, iyi, çok iyi, mükemmel arasındaki farklar, geliştirme beyni nedir, geliştirme beyninin kişi üzerindeki 15 etkisi, teknisyenden beklentiler nelerdir, öğrenme teknikleri ve öğrenme süreci, problem çözme, problem çözmede sistematik yaklaşım, bireysel değerlendirme – test, problem çözme tekniklerini geliştirme yolları, teknisyenliğin önemine dair bütün detaylar Özcan İnci tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılarla interaktif olarak yürütülecek.

Ayrıca katılımcılar, Otomobil Tasarım ve Üretimi, Prototip, Test ve Üretim Evreleri, Servis ve Üretim Arasındaki Benzerlikler, Otomobil Dünyasının Gelişimi, Teknolojinin Hızı, Yeni Nesil Otomobiller, Yeni Motor Teknolojileri – Elektrikli Araçlar, Yeni Yakıtlar hakkında da detaylı bilgi sahibi olacaklar.

Her konu başlığı, eğitmenlerin uzmanlığı ile aktarılacak ve katılımcılarla tartışılacak. Konular video destekli olarak incelenecek, testler ve değerlendirmeler ile katılımcıların ilgisi taze tutulacak.

İlgili Dosyalar