Etkinlikler

Paylaş

Işık Üniversitesi'nden Yaratıcı Kuşaklar İçin Eğitim Modeli: İnovasyon-Yaratıcılıktan Girişimciliğe

Küresel Rekabetçilik Endeksi'ne göre 59. Sırada yer alan Türkiye, inovasyon alanında gelişme ile bu sorunu aşabilecek. Uzmanlar yenileşim yaklaşımı için öncelikle eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini vurguluyor. Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü FMV Işık Okulları'nda ve Işık Üniversitesi'nde yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe adıyla başlattığı projeyle eğitim sistemine bir model öneriyor.

Eğitim Sistemi Yaratıcılığı Köreltiyor, İnovasyon İçin Düşünsel Devrim Gerekli

Küresel Rekabetçilik Endeksi'ne göre 59. Sırada yer alan Türkiye, inovasyon alanında gelişme ile bu sorunu aşabilecek. Uzmanlar yenileşim yaklaşımı için öncelikle eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini vurguluyor. Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü FMV Işık Okulları'nda ve Işık Üniversitesi'nde yaratıcılığı ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe adıyla başlattığı projeyle eğitim sistemine bir model öneriyor.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl yayınlanmakta olan "Küresel Rekabetçilik Endeksi" raporuna göre, Türkiye Küresel Rekabetçilik Endeksi'ni oluşturan 12 bileşenden, 5'inde ortalamanın altında kalarak 'inovasyon' alanında 58 ülkenin gerisinde yer aldı. "Patent" "entelektüel sermayenin korunumu" ve "Ar-Ge'ye yapılan şirket harcamaları" başlıklarında dünya ortalamasının altında kalan Türkiye, yine de 2011-2012'de 142 ülke arasında bir önceki seneye göre 2 sıra yükselerek "Verimlilikten, İnovasyon Odağına Geçiş Ülkeleri" arasında gösterildi.

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı ve "İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" projesi yürütücüsü "Prof. Dr. Hacer Ansal" yaptığı açıklamayla inovasyon alanındaki durumu "Türkiye'de inovasyon çok konuşuluyor ama yenileşim eğitimi için gerekli olan adımlar atılmadan Türkiye geleceği yakalayamaz." diyerek değerlendiriyor. Yaratıcılık ve girişimcilik arasında bağ kuran çalışmaların önemine vurgu yapan Ansal, "Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, 3 yaşından 5 yaşına kadar çocuklarda yaratıcılık % 98'lerde seyrediyor. 10 yaşında bu oran % 32'ye, 20 yaşında ise % 10'a geriliyor. İleriki yaşlarda bu oran % 2'ye kadar düşüyor. Bu veriler ışığında söyleyebiliriz ki, inovasyon hedefli bütünsel bir eğitim sistemini içermeli ve anaokulu döneminden başlamalıdır."

Bu yaklaşım doğrultusunda eğitim ve öğretim anlayışını kökten değiştirecek geniş kapsamlı bir projeyle, eğitimde yeni bir model oluşturmak için adım atan Feyziye Mektepleri Vakfı'nın "İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" projesinin altını çizen Hacer Ansal, Işık Üniversitesi'nin yaratıcı ve yenilikçi bir neslin yetişmesi için 'değişimin' öncülüğünü üstlendiğini vurguluyor.

"İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" projesi kapsamında ilk ve ortaöğretim düzeyinde FMV Işık Okullarında, yaratıcılık ve yaratıcı düşünme seminerleri uygulamaya sokulurken, Işık Üniversitesi öğrencilerine dönük "İnovasyon Yönetimi ve Girişimcilik Sertifikası" uygulanmaya başladı. Projenin bir diğer ayağı olan "Işıklı Fikirler Yarışması"nı başarıyla gerçekleştiren Işık Üniversitesi, 'İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi' ile Türkiye'de inovasyonu bir merkeze kavuşturuyor.

Yenilikçi ürün, süreç ve hizmetler üretme yolunda Türkiye

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacer Ansal dünya ile rekabet edebilen ve 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomik gücü arasına girmeyi hedefleyen Türkiye'nin, kamu ve özel sektör Ar-Ge harcamaları ile araştırmacı sayısından dünya ölçülerini yakalaması gerektiğini ifade ederken, durumun gelişmekte olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçelerde büyük artışlar gözlendiğini ifade eden Ansal, Ar-Ge harcamasının GSYİH'ye oranındaki artışın 1998-2009 yılları arasında % 130 olarak gerçekleştiğini, artış oranının aynı dönemki OECD (% 10,4) ve Avrupa Birliği (% 14,7) ortalamalarının oldukça üzerinde olduğunu söylüyor.

Bu yatırımlara rağmen sorunun insan unsurunun geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Ansal, Türkiye'nin büyüyen ekonomik gücüyle artan Ar-Ge ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak 'düşünsel devrim'in eğitim sistemine yaratıcı düşüncenin dahil edilmesiyle çözüleceğini ifade ediyor.

Bu yaklaşımla Işık Üniversitesi'nde başlatılan, 'İnovasyon Yönetimi ve Girişimcilik Sertifika Programı' kapsamında tüm öğrencilere "Stratejik Teknoloji Yönetimi", "İnovasyon Yönetimi", "Yaratıcı Düşünme", "Yaratıcılıktan Girişimciliğe" dersleri ile diplomaya ek olarak iş yaşamında önemli bir ayrıcalık sağlayacak ek bir eğitim alma şansı sağlanıyor.

Işık Üniversitesi Yaratıcılık İçin Anaokulu Öğrencilerini Eğitiyor

Anaokulundan itibaren yaratıcı yaklaşımların teşvik edilmesi gerektiğini belirten Ansal, "İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" projesi kapsamında FMV Işık Anaokulları ve İlkokullarında yaratıcı düşünme eğitimleri, Işık Liselerinde "Yaratıcı Düşünme, İnovasyon ve Girişimcilik" seminerlerine başladıklarını, eğitimin tüm süreçlerinde yaratıcı düşünmeyi bir sistem haline getirmek amacıyla inovasyon ve girişimcilik alanında 'eğitimcilerin eğitimi' sürecini başlattıklarını belirtiyor.

Gelecek yıl içinde hayata geçecek bir diğer proje olan' Işığa dönüş' projesiyle, Işık mezunlarının başarı hikâyeleri öğrencilerle buluşturularak, girişimciliğe ilham verecek deneyimler genç nesillerle buluşacak.

İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

İnovasyonu eğitim anlayışının merkezine oturtan Işık Üniversitesi, yıl boyunca gerçekleşen inovasyon çalışmalarını tek elden yürütecek bir merkezi Türkiye'ye kazandırıyor.

Işık Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan "İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile öğrencilerin geliştirdikleri başarılı iş fikri projeleri, mentörler yoluyla desteklenecek ve öğrencilerin projelerini hayata geçirmeleri, ürün ve marka tescillerini yapmaları ve kendi şirketlerini kurmaları için destek verilecek.

Işıklı Fikirler İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü tarafından geliştirilen "İnovasyon: Yaratıcılıktan Girişimciliğe" başlıklı ve geniş kapsamlı inovasyon projesinin parçası olarak ele alınan Işıklı Fikirler Yarışması, hem Işık Üniversitesi hem de FMV Işık Okulları öğrencilerinin katılımıyla yaratıcılığın ve girişimciliğin desteklendiği bir platforma dönüştü.

Işıklı Fikirler İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması ile öğrencilerin geliştirdikleri yenileşim girişimleri ve iş fikirlerini hayata geçirmeleri, FMV Işık Okulları mezunlarının projelerde mentör olarak görev almaları sağlandı. Yarışmaya Işık Üniversitesi ve Işık Liselerinden kısa bir zamanda geliştirilen toplam 56 başvuru yapıldı.

"Hacer Ansal; Yenileşim ol demekle olmuyor"

Prof. Dr. Hacer Ansal yaratıcılık eğitimi ve inovasyonun çok erken yaşlarla başlayan bir süreç olduğuna değinerek, " Üniversite çağına gelmiş bir öğrenciye "haydi yenileşim ol" ya da üniversiteden mezun olmuş birine iş yaşamında "inovasyon yaratman lazım" demek yerinde ifadeler değil. " diyor.

Ansal , "Şu anki eğitim sistemiyle tüm yaratıcılığı köreltilmiş bir kuşakla karşı karşıyayız. Bu kuşağın birden bire yenileşim olması beklenemez, FMV'nin anaokulundan başlayan bir zinciri var, buradan hareketle, yaratıcılık ve yaratıcı düşünmenin önünü açacak adımlar atmayı hedefledik. Orta öğrenimden sonraysa inovasyon eğitimi ve girişimciliğin desteklenmesi için önemli adımlar attık, amacımız eğitim anlayışını kökten değiştirecek bakış açısını ortaya koymak" sözleriyle projenin hareket noktasını aktarıyor.

İlgili Dosyalar