Etkinlikler

Paylaş

IŞIKLI ÖĞRENCİLERDEN ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİNDE BÜYÜK BAŞARI

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin dokuz ayrı çalışması, Türk Psikologlar Derneği tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ulusal Psikoloji Kongresi'nden kabul aldı.

Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri, 'Sosyal Psikolojide Seçme Konular: Trafik Psikolojisi' dersinde yaptıkları çalışmaları bu yıl 20'ncisi düzenlenen Ulusal Psikoloji Kongresi'ne sundu. Kongreden kabul alan çalışmalar, öğrencilerin gerçekleştirdikleri sözlü ve poster sunumlarla paylaşıldı.

Türk Psikologlar Derneği tarafından 15 – 17 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 20'inci Ulusal Psikoloji Kongresi'nde kabul alan çalışmalar şöyle:     

Sözlü Sunum: Algılanan Stresin Saldırgan Sürücülük ve Sürücülük Becerileri ile İlişkisi (Ezgi Kökkülünk, Sefa Veisoğlu, Saba Kulaç, Ecem Pıçak)

Sözlü Sunum: Psikolojik Semptomların Trafikte Heyecan Arama ile İlişkisinin İncelenmesi (Gizem Gümüş)

Sözlü Sunum: Kişilik Özellikleri ve Risk Algısının Motosiklet Kullanım Tarzı ile İlişkisi. (Gizem Gümüş, Tansu Alavcı, Mahire Ehil Tekin, Ege Öztürk)

Sözlü Sunum: Trafikle İlgili Kamu Spotlarının Sürücü Dikkati Üzerindeki Etkisi.
(Aylin Barut, Bilge Çevik, Kübra Aslı Elçi, Tuğba Özmen)
Poster Sunum: Profesyonel Sürücülerin Deneyimlediği Tükenmişliğin Sürücü Davranışları İle İlişkisi. (Şeyma Bacın, Ulaş Bahar, Sinem Erdoğan)
Poster Sunum: Uçuş Güvenlik İklimi ve Risk Algısının Pilotların Emniyetsiz Davranışları Üzerindeki Etkisi. (Gizem Gümüş, Yeşim Ayyıldız, Çağrı Kalaycı, Merve Ünverdi)
Poster Sunum: Otostopa Yönelik Tutumların Nitel ve Nicel Olarak
İncelenmesi ve Özgecilik Davranışı ile İlişkisi. (İrem Ece Temel)
Poster Sunum: Akıllı Telefon Bağımlılığının Trafikte Sürücü Davranışları ile İlişkisinin İncelenmesi. (Serpil Büyükbaş)
Poster Sunum: Profesyonel Sürücülerde Yorgunluk ve Risk Algısı İlişkisinin İncelenmesi. (Sümeyye Akpınar, Busenur Altan, Merve Çolak, İmran Kokoz)

İlgili Dosyalar