Türkçe Programlara Yatay Geçiş Hakkında

Türkçe Programlara Yatay Geçiş Hakkında

Sevgili Öğrencilerimiz,

Rektörlüğün talimatı gereği, İngilizce Hazırlık Okulu muafiyet sınavında başarısız olan
öğrencilerimiz diledikleri takdirde Türkçe programlara yatay geçiş için ilgili fakülte
dekanlıklarına 07 Eylül - 10 Eylül 2015 tarihleri arasında başvuruda bulunabilirler. Şartlar
ve diğer gerekli bilgiler için ilgili dekanlık sekreterlikleriyle görüşülmelidir.

İlgili Dosyalar