Lisansüstü Tez ve Proje Yazım Kılavuzları Yenilendi!!/Graduate Thesis and Project Writing Guidelines have been updated!!!

Lisansüstü Tez ve Proje Yazım Kılavuzları Yenilendi!!/Graduate Thesis and Project Writing Guidelines have been updated!!!

01.04.2024 Pazartesi itibarıyla Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde kullanılan Tez ve Proje Yazım Kılavuzları  güncellenmiştir. 

2024 Bahar dönemi itibarıyla Tez ve Proje çalışmalarının güncel yazım kılavuzlarına göre hazırlanması gerekmektedir.   

Güncellenmiş yazım kılavuzlarına https://www.isikun.edu.tr/web/2890-1182-1-1/isik_universitesi/akademik/lisansustu_egitim_enstitusu__ogrenciler_icin__for_students/tez_ve_proje_yazim_kilavuzu__thesis_and_project_writing_guidelines_adresinden ulaşabilirsiniz.

As of Monday, 01.04.2024, the Thesis and Project Writing Guidelines used within the Graduate School have been updated. 

As of the Spring 2024 semester, Thesis and Project studies must be prepared according to the updated writing guidelines.   

You can access the updated writing guidelines at https://www.isikun.edu.tr/web/2890-1182-1-1/isik_universitesi/akademik/lisansustu_egitim_enstitusu__ogrenciler_icin_for_students/tez_ve_proje_yazim_kilavuzu__thesis_and_project_writing_guidelines_ 

İlgili Dosyalar