AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ HAKKINDA DUYURU

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ HAKKINDA DUYURU

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ HAKKINDA DUYURU!

05.07.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

yükseköğretim programlarında azami öğretim süresini tamamlayan

öğrencilere ilişkin yükseköğretim kurumlarında uygulamadaki farklılıkların

giderilebilmesi amacıyla 03.05.2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme

Kurulu kararı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Karara göre;

1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm yükseköğretim programlarında

kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak

başarısız oldukları dersler için de 2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde

yer alan sınav haklarının kullandırılmasına,

2) 2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi uyarınca azami süresi dolan

öğrenciler için anılan maddenin (c) fıkrasındaki sınav haklarının

kullandırılmasında,

a) Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle

değerlendirilmesi gerekenlerde uygulama yaptırılmasına,

b) Teorik eğitimlerde sınav yapılmasına,

c) Öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de "a" ve "b" bentlerindeki

açıklamalara göre işlemlerin yürütülmesine,

d) Söz konusu uygulama/sınavlara giren öğrencilerin uygulamaya/sınava

girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam

etmelerine (Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilgili dönem için belirlenen katkı

payı/öğrenim ücretinin aşılmaması suretiyle)

e) Bu öğrencilerin, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından

yararlanamayacaklarına, karar verilmiştir.

Başvuru ve Müracaat,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından ön lisans ve lisans düzeyindeki

tüm yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrencilerin hiç almadıkları

veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler için

2547 sayılı Kanun'un 44/c maddesinde yer alan sınav haklarının

kullandırılmasına karar verilmiş olup; başvurular dilekçe ile ilgili Akademik

Birimlere şahsen yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri;

25 Eylül - 25 Ekim 2023

Ek Sınav Tarihleri;

1. Ek Sınavlar 8-21 Ocak 2024

2. Ek Sınavlar 27 Mayıs-9 Haziran 2024


ANNOUNCEMENT ON MAXIMUM PERIOD OF STUDY

At the Higher Education Executive Board meeting dated July 5, 2023, to eliminate the differences in practice in higher education institutions regarding students who have completed the maximum period of study in higher education programs, the decision of the Higher Education Executive Board dated May 3, 2023, has been arranged as follows:

1) Students enrolled in all higher education programs at the associate and undergraduate levels shall be granted the exam rights specified in Article 44/c of Law No. 2547 for the courses they have never taken or failed to meet the attendance requirement.

2) In accordance with Article 44 of Law No. 2547, students whose maximum period has expired shall be allowed to use the exam rights in paragraph (c) of the aforementioned article.

a) Those who need to be evaluated by practicing due to the nature of courses shall be evaluated by practical exams.

b) Theoretical courses shall be assessed by written exams.

c) For the courses that students have not taken before, the procedure shall be carried out as described in subparagraphs "a" and "b".

d) Students who take the practice/exams shall continue to pay the tuition fees per course for which they are assessed (provided that the tuition fee determined for the relevant semester by the Presidential Decree is not exceeded).

e) It has been decided that these students cannot benefit from student rights other than the right to sit for exams.

Application and Submission

It has been decided by the Higher Education Executive Board to grant the students enrolled in all higher education programs at the associate degree and undergraduate level the right to use their exam rights in Article 44/c of Law No. 2547 for the courses they have never taken or failed to meet the attendance requirement; applications will be made in person to the relevant academic units with a petition.

Application Dates

September 25–October 25, 2023

Additional Exam Dates:

1st Additional Exams: January 8–21, 2024

2nd Additional Exams: May 27-June 9, 2024

 

İlgili Dosyalar