PASİF ÖĞRENCİLİK HK. / ABOUT PASSIVE STUDENTSHIP

PASİF ÖĞRENCİLİK HK. / ABOUT PASSIVE STUDENTSHIP


PASİF ÖĞRENCİLİK HAKKINDA DUYURU

2021-2022 DERS KAYITLARINI TAMAMLAMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ'E

ÖNEMLİ DUYURU!

 DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;

Üniversitemizde 2021-2022 Bahar yarıyılı kayıt işlemleri, Akademik takvimde ilan edildiği süreçlerde gerçekleşmektedir.

2021-2022  Akademik Yılı Bahar  yarıyılı ders ekleme-bırakma ve geç kayıt haftası 28 Şubat- 04 Mart 2022  tarihleri arasında gerçekleşecek ve 07 Mart  2022 tarihi itibari ile ders hareketi olmayan,  süreci tamamlamayan öğrencilerin statüsü eğitim dönemlerine sayılarak ''Pasif Öğrenci'' statüsüne çekilecektir.

İlgili Mevzuatlar gereği pasif öğrenci statüsünde bulunan öğrencilerimiz;

·E -Devletten ve Üniversitemizden Belge alamazlar.

·Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Konuyu bir kez daha önemle hatırlatır,başarılı bir dönem geçirmenizi dileriz.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

04.03.2022

  

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT 2021-2022 PASSIVE STATUS STUDENTSHIP!

 DEAR STUDENT;

2021-2022 Spring Semester registrations are being held as stated at our Academic Calendar in our university.

2021-2022 Academic Year Spring Semester Add-Drop and late registration dates are between 28 February- 04 March 2022. At 07 March 2022 students without any registration will be marked as "Passive Student" status and it will be counted on their education period.

Because of related regulations, passive students;

·Cannot receive documents from E-Devlet or from our University

·Cannot benefit from student rights.

Please be informed about this utmost important subject and we wish you best of luck on your new semester.

 

Students Affair Department

March, 04 2022

İlgili Dosyalar