EKLE BIRAK VE GEÇ KAYIT DÖNEMİ HK. // ABOUT ADD-DROP AND LATE REGISTRATION WEEK

EKLE BIRAK VE GEÇ KAYIT DÖNEMİ HK. // ABOUT ADD-DROP AND LATE REGISTRATION WEEK

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ EKLE-BIRAK VE GEÇ DERS KAYITLARI HAKKINDA

DUYURU

Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü öğrencileri 2021-2022 Akademik Yılı Bahar  dönemi Ekle-Bırak ve geç ders kayıt  işlemlerini 28 Şubat- 04 Mart 2022 tarihleri arasında e-campus'ten (http://e-campus.isikun.edu.tr/) yapacaklardır, kayıt sistemimiz 28.02.2022 saat 09.00 da açılacaktır.

 

NOTLAR

 

v  Kota yöneticiliği, e-campus üzerinden devam edecektir.

v  Ders seçim kılavuzuhttp://ecampus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf 

v  Kayıt esnasında mali engeli bulunan öğrencilerimizin ücret ve ödemeler için  Mali İşler Daire Başkanlığı finans@isikun.edu.trfinance@isikun.edu.tr ile iletişime geçmesi önemle rica olunur.  

v  Akademik bilgilendirme için akademik danışmanınız ile iletişime geçmeniz gerekir. Akademik danışmanınız kişisel sayfanızda yer almaktadır.

v  2021 Güz dönemi sonunda hazırlık programından lisans programa geçmiş olan öğrencilerimize (mali engeli bulunmayan) sistemden otomatik ders programı(paket) atılmış olup, sistemden takip etmeleri önemle rica olunur.

v  Online kayıt sistemi 04.03.2022 Saat 17.00'da öğrencilere kapatılacaktır.  

  

2021-2022 ACADEMIC YEAR

ANNOUNCEMENT

ABOUT SPRING SEMESTER ADD-DROP AND LATE COURSE REGISTRATIONS

 

Our University's Vocational, Undergraduate, Graduate students can apply for Semester Add-Drop and late course registrations between 28 February - 04 March 2022 on e-campus (http://e-campus.isikun.edu.tr/) for 2021-2022 Academic Year Spring, our system will open at 09.00 on 28.02.2022.

 

NOTES

 

v  Quota management will continue through e-campus.

v  Course selection guide; http://ecampus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf

v  Students with financial obstacles during registration are kindly requested to contact the Financial Affairs Department finans@isikun.edu.tr, finance@isikun.edu.tr for fees and payments.

v  You should contact your academic advisor for academic information. Your academic advisor is on your personal page.

v  At the end of the 2021 Fall semester, an automatic lesson program (package) has been given to our students (who do not have financial obstacles) who have passed from the preparatory program to the undergraduate program, and they are kindly requested to follow it through the system.

v  Online registration system will be closed to students on 04.03.2022 at 17.00.

İlgili Dosyalar