2021-2022 YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI HK. / ABOUT SPRING COURSE REGISTRATION

2021-2022 YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI HK. / ABOUT SPRING COURSE REGISTRATION

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ DERS KAYITLARI

DUYURU

Değerli Öğrencilerimiz;

Üniversitemiz ön lisans,  lisans, öğrencileri bahar  dönemi ders seçim işlemlerini 15 - 18 Şubat 2022 tarihleri arasında e campusten  http://e-campus.isikun.edu.tr/  yapacaklardır, Kayıt sistemimiz 15.02.2022 saat 09:00'da açılacaktır.

Lisansüstü öğrencilerinin ders kayıtları, ertelenen sınavlar nedeni ile, 15-18 Şubat 2022 tarihleri arasında olup

e campusten  http://e-campus.isikun.edu.tr/  yapacaklardır, Kayıt sistemi lisansüstü öğrenciler için 15.02.2022 saat 09.00'da açılacaktır.

 

ÖN LİSANS ve LİSANS DERS KAYITLARI BAŞLANGIÇ TARİHLERİ

·         15.02.2022 Salı

4. sınıf Lisans ve 2.sınıf ön lisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları

·         16.02.2022 Çarşamba

3. sınıf lisans ve 1.sınıf ön lisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları

·         17.02.2022 Perşembe

2. sınıf lisans ve önlisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları

·         18.02.2022 Cuma

1. sınıf lisans ve önlisans öğrencilerinin bahar yarıyılı ders kayıtları

NOTLAR

Kayıt esnasında mali engele takılan öğrencilerimizin ücret ve ödemeler için  Mali İşler Daire Başkanlığı finans@isikun.edu.tr, finance@isikun.edu.tr ile iletişime geçmesi önemle rica olunur.  

v  Kota Yöneticiliği, e-campus üzerinden devam edecektir.

v  e campus kullanım kılavuzu tıklayınız.

v  Ders seçim kılavuzu;  http://e-campus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf 

v  Akademik bilgilendirme için akademik danışmanınız ile iletişime geçmeniz gerekir. Akademik danışmanınız kişisel sayfanızda yer almaktadır.

v  2021 Güz dönemi sonunda hazırlık programından lisans programa geçmiş olan öğrencilerimize (mali engeli bulunmayan) sistemden otomatik ders programı atanacak olup, sistemden takip etmeleri önemle rica olunur.

v  Online kayıt sistemi 18.02.2022 Saat 17.00'da öğrencilere kapatılacaktır.  

v  Ders ekleme - bırakma işlemleri 28.02.2022 -04.03.2022 tarihleri 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Başarılar Dileriz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Şubat 2022

 

 

2021-2022 ACADEMIC YEAR

SPRING SEMESTER COURSE REGISTRATION

ANNOUNCEMENT

 

Dear Students;

Spring semester course registrations for vocational and undergraduate students will be held between 15 – 18.02.2022 on e-campus http://e-campus.isikun.edu.tr/Registrations will be opened for vocational and undergraduate students on 15.02.2022 at 09:00 am.

 

For graduate students, course registrations will be held between 15 – 18.02.2022 on e-campus http://e-campus.isikun.edu.tr/, due to the postponed exams. System is opened for graduate students on 15.02.2022 at 09:00 am.

 

COURSE REGISTRATION DATES for VOCATIONAL AND UNDERGRADUATE

·         15.02.2022 Tuesday

Spring semester course registrations for Senior (Undergraduate) and Sophomore (Vocational) students.

·         16.02.2022 Wednesday

Spring semester course registrations for Junior (Undergraduate) and Freshman (Vocational) students.

·         17.02.2022 Thursday

Spring semester course registrations Sophomore (Undergraduate) and Vocational students.

·         18.02.2022 Friday

Spring semester course registrations Freshman (Undergraduate) and Vocational students.

NOTES

Students who have financial difficulties during registration are kindly requested to contact the Financial Affairs Department finance@isikun.edu.tr, finance@isikun.edu.tr for fees and payments.

 

v  Quota Management will continue through e-campus.

 v  Click here, for e campus user guide.

 v  Course selection guide; http://e-campus.isikun.edu.tr/files/media/ders_secim_kilavuzu.pdf

v  You should contact your academic advisor for academic information. Your academic advisor is on your personal page.

v  At the end of the 2021 Fall semester, students who have passed from the preparatory program to the undergraduate program (who do not have financial barriers) will be registred an automatic course schedule from the system, and they are kindly requested to follow it through the system.

v  Online registration system will be closed to students on 18.02.2022 at 17.00 (05.00 pm).

v  Course add-drop procedures will be held between 28.02.2022 -04.03.2022 between 09.00 am -17.00 (05.00 pm).

 

We wish you success.

Student Affairs Department

February 2022

 

İlgili Dosyalar