2021-22 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Modeli / Education Model

2021-22 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim Modeli / Education Model

IŞIK ÜNİVERSİTESİ


2021-2022 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI EĞİTİM MODELİ


Işık Üniversitesi 25 Ocak 2022 tarihli Senato kararı gereğince,


1. Işık Üniversitesi'nde 2021-22 Akademik Yılı Bahar  yarıyılında derslerin bir

bölümü yüz yüze, bir bölümü ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın

Uzaktan Eğitim Usul ve Esasları'na dayanarak çevrimiçi olarak

yürütülecektir.


2. Yüz yüze yürütülen derslerden, akademik birimlerin belirleyeceği sınıf

mevcudu yüksek olan dersler hibrit modelde yapılacaktır. Bu modelde sınıf

mevcudu ikiye bölünerek, öğrencilerin yarısı dersi sınıfta takip ederken,

diğer yarısı eş zamanlı olarak yayınlanan dersi uzaktan çevrimiçi takip

edecektir. Gruplar haftalık dönüşümlü olarak ilerleyecektir.


3. Müfredatta yer alan ortak üniversite dersleri çevrimiçi yürütülecektir.


4. Ders Saatleri 8.30-17.20 olarak planlanacak, dersler Cumartesi günü de

gerektiğinde çevrimiçi olarak devam edecektir.


5. Çevrimiçi ve hibrit modelde yürütülen derslerin kayıtları dönem sonuna

kadar öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır.


6. Yüz yüze dersler YÖK mevzuatları, Sağlık Bakanlığı mevzuatları ve

pandemi koşulları gereği, maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde

gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden HES

kodlarını girecek, HES kodu olmayan öğrencilerimiz ders seçimi

yapamayacaktır.  https://www.isikun.edu.tr/covid-19


7. Öğrencilerimiz ve tüm akademik ve idari personelimizin yerleşkelere

girişlerinde Hes kodu istenecektir.   https://www.isikun.edu.tr/covid-19


8. Öğrencilerin ve personelin yerleşkelere girişlerinde ayrıca Sağlık Bakanlığı entegrasyonu ile, HES kodu ile toplu sorgulama yapılacaktır. https://www.isikun.edu.tr/covid-19


9. Ortak müfredat dersleri dışındaki tüm derslerin vize ve final sınavları yüzyüze gerçekleştirilecek, ortak müfredat dersleri vize ve final sınavları için planlama ilgili birim tarafından hazırlanarak dönem başında öğrencilere duyurusu yapılacaktır. Sınav haftaları akademik takvimde pandemi koşullarına göre planlanacaktır.

https://www.isikun.edu.tr/i/content/14692_1_01.02.2022_Akademik_Takvim_Guncelleme.pdf


10. Özel durumlarla ilgili oluşabilecek kararlar Akademik Birimlerce ilan edilecektir.


11. Değişen koşullara göre bu esaslarda güncelleme yapılabilecektir.


DERS SAATİ

SLOT

DERS SAATİ

SLOT

8:30-9:20

1.SLOT

16:30-17:20

9.SLOT

9:30-10:20

2.SLOT

17:30-18:20

10.SLOT

10:30-11:20

3.SLOT

18:30-19:20

11.SLOT

11:30-12:20

4.SLOT

19:30-20:20

12.SLOT

12:30-13:20

5.SLOT

20:30-21:20

13.SLOT

13:30-14:20

6.SLOT

21:30-22:20

14.SLOT

14:30-15:20

7.SLOT

22:30-23:20

15.SLOT

15:30-16:20

8.SLOT

 

 

 

Rektörlük

1 Şubat 2022

 

IŞIK UNIVERSITY

2021-2022 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER EDUCATION MODEL

Pursuant to IŞIK University Senate decision dated on 25 January 2022,


1. At Işık University, in 2021-22 Academic Year Spring Semester, some of the courses will be conducted face-to-face and some of them will be conducted online based on the Distance Learning Procedures and Principles of the Higher Education Council.


2. For face-to-face courses, high populated courses will be held in the hybrid model. In this model, the class quantity will be divided into two, half of the students will follow the course in class, while the other half will follow the broadcasted online course remotely. Groups will change on a weekly basis.


3. Common university courses included in the curriculum will be conducted online


4. Class Hours will be planned as 8.30-17.20, and classes will continue online on Saturday when necessary.


5. The courses conducted in online and hybrid models will be recorded and open to our students until the end of the semester.


6. Due to the pandemic conditions, Face-to-face courses will be held within the framework of High Education Council's and Ministry of Health's regulations. Accordingly, Masks, social distance and hygiene rules will be followed. Students will have to enter their HES codes through the Student Information System, and students who do not have a HES code will not be able to choose courses for the spring semester. https://www.isikun.edu.tr/covid-19


7. Our students' and all academic and administrative staff's HES Codes will be requested at the entrance. https://www.isikun.edu.tr/covid-19


8. With the integration of the Ministry of Health, at the entrance of students and personnel to the campuses, HES code inquiry will be made. https://www.isikun.edu.tr/covid-19


9. Midterm and final exams for all courses except the common curriculum courses will be held face to face, the planning for the midterm and final exams for the common curriculum courses will be prepared by the relevant department and announced to the students at the beginning of the semester. Exam weeks will be planned according to the pandemic conditions in the academic calendar.

https://www.isikun.edu.tr/i/content/14692_1_01.02.2022_Akademik_Takvim_Guncelleme.pdf


10. Decisions that may occur regarding special situations will be announced by Academic Units.


11. These principles may be updated according to the changed conditions.


Class Hour

SLOT

Class Hour

SLOT

8:30-9:20

1.SLOT

16:30-17:20

9.SLOT

9:30-10:20

2.SLOT

17:30-18:20

10.SLOT

10:30-11:20

3.SLOT

18:30-19:20

11.SLOT

11:30-12:20

4.SLOT

19:30-20:20

12.SLOT

12:30-13:20

5.SLOT

20:30-21:20

13.SLOT

13:30-14:20

6.SLOT

21:30-22:20

14.SLOT

14:30-15:20

7.SLOT

22:30-23:20

15.SLOT

15:30-16:20

8.SLOT

 

 

 

Rectorate

1.2.2022


 

İlgili Dosyalar