PASİF ÖĞRENCİLİK HAKKINDA DUYURU

PASİF ÖĞRENCİLİK HAKKINDA DUYURU

2019-2020  DERS KAYITLARINI TAMAMALAMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZ'E

ÖNEMLİ DUYURU !

 

DEĞERLİ ÖĞRENCİLERİMİZ;

Üniversitemizde 2019-2020 Bahar yarıyılı kayıt işlemleri, Akademik takvimde ilan edildiği süreçlerde gerçekleşmektedir.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar yarıyılı ders ekleme-bırakma ve geç kayıt haftası 10-14 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek ve 15 Şubat 2020  itibari ile hareketi olamayan,  süreci tamamlamayan öğrencilerin statüsü eğitim dönemlerine sayılarak ''Pasif Öğrenci'' statüsüne çekilecektir.

İlgili Mevzuatlar gereği pasif öğrenci statüsünde bulunan öğrencilerimiz;

·         E Devletten ve Üniversitemizden Belge alamazlar.

·         Öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Konuyu bir kez daha önemle hatırlatır,başarılı bir dönem geçirmenizi dileriz.

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

10.02.2020

 

 

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ABOUT 2019-2020 PASSIVE STATUS STUDENTSHIP!

 

DEAR STUDENT;

2019-2020 Spring Semester registrations are being held as stated at our Academic Calendar in our university.

2019-2020 Academic Year Spring Semester Add-Drop and late registration dates are between 10th of February and 14th of February 2020. At 15th of February students without any registration will be marked as "Passive Student" status and it will be counted on their education period.

Because of related regulations, passive students;

·         Cannot receive documents from E-devlet or from our University

·         Cannot benefit from student rights.

Please be informed about this utmost important subject and we wish you best of luck on your new semester.

 

Students Affair Department

10.02.2020

İlgili Dosyalar