2018-19 Akademik Yılı Diploma Dağıtım Takvimi / 2018-19 Academic Year Diploma Distribution Calendar

2018-19 Akademik Yılı Diploma Dağıtım Takvimi / 2018-19 Academic Year Diploma Distribution Calendar

2018-2019 AKADEMİK YILI MEZUNLARIMIZ;

DİPLOMALARINIZ 1 TEMMUZ 19 TARİHİ İTİBARİ İLE EK'TE YER ALAN TABLOYA GÖRE ŞİLE/MASLAK KAMPÜSLERİMİZDE DAĞITILACAKTIR.

TARİH SAAT AKADEMİK BİRİM KAMPÜS
01.07.2019 10.00-16.00 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON
01.07.2019 10.00-16.00 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MASLAK-ÖİDB
02.07.2019 10.00-16.01 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON
02.07.2019 10.00-16.00 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MASLAK-ÖİDB
03.07.2019 10.00-16.00 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON
04.07.2019 10.00-16.00 MESLEK YÜKSEK OKULU MASLAK-ÖİDB
05.07.2019 10.00-16.00 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MASLAK-ÖİDB
05.07.2019 10.00-16.00 MİMARLIK TASARIM FAKÜLTESİ ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON

SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU DİPLOMALARI SAĞLIK BAKANLIĞI TESCİLİ ERTESİ BİLAHARE DUYURULACAKTIR.

DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ TESLİMİ İÇİN İLİŞİK KESME BELGELERİNİN TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

DİPLOMA TESLİMİNDE DAHA ÖNCE ALINMIŞ (ÜZERİNDE SÜRE YAZILI OLMAYAN) GEÇİCİ MEZUNİYET BELGELERİNİN TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.


TO THE ATTENTION OF ALUMNI OF 2018-2019 ACADEMIC YEAR

AS OF 1 JULY 2019, DIPLOMA DISTRIBUTION WILL START AT ŞILE AND MASLAK CAMPUSES ACCORDING TO THE DETAILS MENTIONED IN THE ATTACHED FILE.

 

DATE HOUR ACADEMIC UNIT CAMPUS
01.07.2019 10.00-16.00 FACULTY OF ENGINEERING ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON
01.07.2019 10.00-16.00 GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND ENGINEERING MASLAK-ÖİDB
02.07.2019 10.00-16.01 FACULTY OF ART AND SCIENCES ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON
02.07.2019 10.00-16.00 GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES MASLAK-ÖİDB
03.07.2019 10.00-16.00 FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON
04.07.2019 10.00-16.00 VOCATIONAL SCHOOL MASLAK-ÖİDB
05.07.2019 10.00-16.00 FACULTY OF FINE ARTS MASLAK-ÖİDB
05.07.2019 10.00-16.00 FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN ŞİLE-ÇOK AMAÇLI SALON
DIPLOMAS AND GRADUATION CERTIFICATES WILL BE PROVIDED ONLY AFTER THE SUCCESSFUL COMPLETION OF EX-MATRICULATION PROCESSES.

TEMPORARY GRADUATION CERTIFICATES SHOULD BE RETURNED IN ORDER TO DELIVER THE ORIGINAL DIPLOMAS.

İlgili Dosyalar