Azami Öğrenim Süreleri Hk

Azami Öğrenim Süreleri Hk

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ HAKKINDA DUYURU!

Ön lisans ve lisans Sınıfı Öğrencilerimizin Dikkatine!

Değerli Öğrencilerimiz;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen; ''Öğrenciler bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğretim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.'' ifadesi gereğince; azami süresini dolduran öğrencilerin kayıtları silinecektir.

2014 yılından önce kayıt olan öğrencilerin öğrenim süreleri, 2014-2015 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibariyle sıfırlanmıştır. Normal öğrenim sürenizi ve azami öğrenim sürenizi ilgili yıldan itibaren kontrol etmenizi önemle hatırlatırız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca bildirilen bu süreleri dikkate alarak akademik hayatınızı devam ettirmenizi önemle rica ederiz.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018-Aralık

 

İlgili Dosyalar