2018 ÖSYS ''Geçici Kayıt'' Statülü Öğrencilerimizin DİKKATİNE!

2018 ÖSYS ''Geçici Kayıt'' Statülü Öğrencilerimizin DİKKATİNE!

2018 ÖSYS  ''Geçici Kayıt''  Statülü Öğrencilerimizin DİKKATİNE!

2018-19 Akademik Yılı kayıt döneminde liseden mezun olamayan siz öğrencilerimiz  için, Devlet mevzuatları gereğince 31 Aralık 2018 tarihine kadar süre verilmiştir.

Mezuniyeti netleşen öğrencilerimizin,  mezuniyet belgelerini 31 Aralık 18 tarihine kadar Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

Aksi halde mevzuatlar gereğince GEÇİCİ KAYITLI olan statünüz değişecek, kayıdınız silinecek ve kayıt hakkınız kaybolacaktır.

Durumu önemle bilgilerinize sunarız.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

27.11.18

                   

To the Attention of 2018 OSYS "Temporary Registered" Students

For students who have not graduated from high school by 2018-2019 Academic year registration period an extention has been made until 31 December 2018 in line with the Government legistation.

Those students whose high school graduation has been completed are required to submit their graduation certificates to the Student Affairs by 31 December 2018, the latest.

Otherwise, the temporary registrations will be canceled and you will lose all the registration rights.

For your kind attention.

Student Affairs

27.11.18

İlgili Dosyalar