Duyurular

Paylaş

Sürdürebilir Kentler için İleri Teknolojıler Platformu

Bölümümüz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Keskin, TÜBİTAK 1004 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler Platformu (SÜİT) çatısı altında "İç Mekan Optik Haberleşme ve Enerji Nötr FV-IoT Düğümleri için İleri Teknolojiler (LiFi FV-IoT)" başlıklı projesiyle mali destek almaya hak kazandı.

Sürdürülebilir Kentler için İleri Teknolojiler Platformu (SÜİT), akıllı şehirlerin altyapısı için yeşil mutabakat ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun yeni teknolojiler geliştirmeyi ve bu teknolojilerin hazırlık seviyelerini yükselterek Türkiye'nin hızla gelişen akıllı şehir sektörünün yenilikçi ürün geliştirme ve ihracat potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.

SÜİT Platformu'nun vizyonu, akıllı şehirlerin altyapısı için gereken yeni teknolojileri insan odaklı ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirmektir. Bu teknolojik gelişmelerin her birinin toplum tarafından kabul görecek ve yaygın olarak kullanılacak ürünlere dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

https://cng-eee.metu.edu.tr/suit-platformu/


İlgili Dosyalar