İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları

İİBF İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlendirme sonuçları ektedir. Ön değerlendirmeyi geçen adaylar için 17 Eylül 2020 Perşembe günü, Işık Üniversitesi Maslak kampüsünde yazılı sınav yapılacaktır. Sınavın dili İngilizce olacaktır. Sınav yeri Maslak Kampüsü 4. kat 403 nolu dersliktir. Sınav başlangıç saati saat 10.00'dır. Maslak Kampüsü Adres: Işık Üniversitesi Büyükdere Caddesi No: 194 34398 Maslak/İstanbul