Özel Yetenek Sınavı - 11 Ağustos 2018

Özel Yetenek Sınavı - 11 Ağustos 2018

GENEL BİLGİLER

1. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Bölümler;

Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel)
Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
2. Özel Yetenek Sınavı Tarihleri;

Görsel Sanatlar Bölümü ve Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için 11 Ağustos 2018 tarihinde özel yetenek çizim sınavı yapılacaktır.

3. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim dili Türkçe'dir.

4. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tüm bölümleri için Şile kampüsümüzde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı açılmaktadır.

5. 2018-2019 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı'na girmek için başvuracak adayların, TYT sınavından 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli adayların TYT sınavından 100 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

6. Burs ve İndirim Olanakları:

Giriş Bursları: Özel yetenek sınavı sonucu %100 Burslu, %75 ve %50 Burslu olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden bursları oranında öğretim ücreti alınmaz.
FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden ve/veya Işık Üniversitesi Programlarından mezun olarak ilgili sınav ile Işık Üniversitesi'ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.
Güzel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
Şehit Çocuğu Bursu: Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Gücü, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz Şehitlerinin birinci dereceden (anne ve baba) şehit çocuğu olan ve Işık Üniversitesine yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.
Gazi Çocuğu Bursu: Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Gücü, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz Gazilerinin birinci dereceden (anne/baba) gazi çocuğu olan ve Işık Üniversitesine yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin durumu Burs Komisyonu tarafından incelenir ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti onayına sunulur. Gazi çocuklarına, gazilik mertebesine göre %100 oranına kadar burs verilebilir.
Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.
Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç)  tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca tam ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.
Spor Bursu/İndirimi:
Milli Sporcu Bursu; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, milli takım kadrosunda yer alan ve ilgili dalda aktif sporcu olup lisansı halen devam eden öğrencilerden, milli oldukları dalda Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer aldıkları sürece eğitim ücreti alınmaz. Öğrencinin milli olduğu dalda okul takımı yok ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın görüşü ve Burs Komisyonu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu'nda karar verilir. 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, 1. lig ve 2. lig takımlarında yer alan ve lisansı devam eden öğrencilerden, ilgili dalda okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Okul Takımı İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, Işık Üniversitesi'nin okul takımlarında yer alan öğrencilere, ilgili takımda yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Işık Üniversitesi okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayına sunulur. Genel Not Ortalaması (GNO) arka arkaya 2 yarıyıl 2,00 (iki)'nin altına düşen öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir. Öğrencinin GNO'sunu 2,00 (iki)'ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir.
Lisans Burs/İndirim Süreleri:
Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Burs/İndirim Süreleri; isteğe bağlı hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır. Lisans Programları Burs/İndirim Süreleri; Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl). Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı'nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)
GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ ile MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ
ÇİZİM ÖZEL YETENEK SINAVI

ÖZEL YETENEK SINAVINA (ÇİZİM SINAVI) BAŞVURU VE ONLINE SINAV KAYDI:

Adaylar Işık Üniversitesi web sayfasında  www.isikun.edu.tr/basvuru-ve-kabul adresi üzerinden online ön kayıt formunu doldurarak sınav kaydı yaptırabilirler. Sınava girmek için adayın Online kayıt yaptırması yeterlidir.

ONLINE BAŞVURU TARİHLERİ:

Görsel Sanatlar Bölümü ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için yapılacak çizim sınavı ön kayıt tarihleri TYT sonuçları açıklandıktan sonra web sayfamızda ilan edilecektir.

İlgili Dosyalar