Beste Şeyla Göçkün

Arş. Gör. Beste Şeyla Göçkün

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi
  • LMF-220
  • beste.gockun@isikun.edu.tr
  • 7239

Beste Şeyla Göçkün

İlgili Dosyalar