Öğrencilere Rehber Olmak

Öğrencilere Rehber Olmak

Değerli Akademisyenlerimiz,
  
Öğrenci Dekanlığı bünyesindeki Psikolojik Danışmanlık Merkezimiz çatısı altında bulunan Rehberlik Danışmanlık Hizmetleri ve Bireysel Danışmanlık Hizmetleri olarak; problemlerin tespitini, anlaşılmasını, çözüm yollarının belirlenmesini ve ilgili konular hakkında stratejilerin geliştirilmesini hedeflemekteyiz. 

Bu hedefler doğrultusunda üniversitemizde görev yapmakta olan akademik danışmanlarımızın, öğrencilerimizin birincil rehberlik ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmesine ve konulara daha çözüm odaklı yaklaşabilmesine yardımcı olmak amacıyla Psikolojik Danışmanlık Merkezimizce hazırlanan metni bilgilerinize sunuyoruz. 

Bilindiği üzere öğrencilerimiz, sorularının/problemlerinin çözüm arayışlarında kendilerine rehber olabilmeleri için öncelikli olarak akademik danışmanların bilgi, tecrübe ve desteklerine ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla, akademik danışmanların görev ve sorumlulukları çerçevesinde öğrencilerle kurduğu çözüm odaklı yaklaşıma dayalı iletişim, öğrencilerimiz ve akademik danışmanlarımız için önem arz ediyor. 

Akademik danışmanlarımızın destek ve rehber olma süreçlerine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bilgileri aşağıda dikkatinize sunuyoruz. 

Öğrencilerin danışmak ya da destek almak istediği konunun çözümüne yönelik stratejinin akademik danışmanın görev ve sorumlulukları kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi:

Danışılan soru / problemin akademik danışmanın görev ve sorumlulukları kapsamında yer alıp almadığı akademik danışman tarafından tespit edilmelidir. 

Danışılan soru / problem akademik danışmanın görev ve sorumlulukları kapsamında ise; durumun çözüme yönelik anlaşılabilmesi için öğrenciden konuyu kapsamlı şekilde açıklaması istenmelidir. 

Konunun detaylı ele alınması / öğrenilmesi, empatik yaklaşım ve konuya çözüm odaklı yaklaşımla konunun çözüme ulaştırılması hedeflenmelidir. 

Öğrenciden süreç içerisinde / süreç tamamlandığında, kurum içi süreçlerin takibi ve bu süreçlerin iyileştirilmesi açısından yol gösterici olması için geri bildirim istenmelidir. 

Önerilen çözümün öğrenciye elzem olmamakla birlikte yazılı olarak yapılması da iletişim kazalarının önüne geçilmesi, konunun hızlıca çözüme ulaştırılması ve öğrencinin çözümü kavrayabilmesi açısından önemlidir. Ek olarak öğrencilerin hocalarımıza ulaşma kanalları, konunun ele alınışı (e-mail yolu, ofis araması, ofis görüşmesi vb.) akademik danışmanlarımızın uygun gördüğü şartlar ve koşullar içerisinde kendi inisiyatiflerindedir.

Danışılan soru/ problem akademik danışmanımızın görev ve sorumlulukları kapsamında değilse; öğrenci ilgili kişi ya da birime yönlendirilmelidir. (Öğrenci Dekanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mali İşler Daire Başkanlığı, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Kariyer ve Mezunlar Ofisi, Staj Koordinatörlüğü vb. )

Akademik danışmanlarımızın öğrencilerde gözlemleyebileceği motivasyonel problemler, üniversite yaşamına uyum ve adaptasyon problemleri, iletişim problemleri, zaman yönetimi problemleri, psikopatolojik durumlar (depresyon, anksiyete, panik atak, yas süreci, kendine zarar verme davranışı vb.) gibi durumların anlaşılması sonrasında öğrenci PDM'ye ya da revire yönlendirilmelidir. 

                                                                                                Saygılarımızla

                                                                                      Psikolojik Danışmanlık Merkezi

İlgili Dosyalar