Haberler

Paylaş

Mimarlık Bölümü Bahar Yarıyılı Bitirme Projesi Dijital Sergide

Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 2019-2020 Bahar Yarıyılı Bitirme Projesi dijital olarak sergileniyor.

'Hasköy'de Yaratıcı Endüstriler Merkezi' konulu proje kapsamında yaratıcı endüstriler alanlarında kolektif ya da bireysel üretimlere ve sergilemelere imkân sağlayacak bir kompleks yapılar bütünü tasarlandı.

Proje alanı olan Hasköy, kentsel hafızada geçmişin izlerini bir kültür arkeolojisi niteliğinde günümüze taşıyor. Öğrenciler; proje kapsamında farklı yaratıcı endüstrilerin işlev alanlarını, start-up ofislerini, performans ve atölye alanlarını, ortak kullanım ve sergileme birimlerini tasarlayarak, mekanların birbirleriyle ve kullanıcılarıyla etkileşiminin güçlü olduğu bir "Yaratıcı Endüstriler Merkezi"ni kent yaşamına kazandırmayı amaçladılar.

Projenin yürütücülüğünü; Prof. Dr. Nuran Sezen Gülersoy, Prof. Dr. Fatma Ahsen Özsoy, Doç Dr. Özlem Sıla Durhan, Dr. Öğr. Üyesi Elif Süyük Makaklı, Dr. Öğr. Üyesi Didem Boyacıoğlu, Öğr. Gör. Dr. Tümerkan İbiş üstenirken, Araş. Gör. Nil Döğerlioğlu, Araş. Gör. Ekrem Kaynar ise raportörlük görevinde bulunuyor.
  
Dijital Sergi: http://isikun.edu.tr/mimarlik-bolumu/donem-isleri-sergisi

Instagram: https://www.instagram.com/isikun.arch/

İlgili Dosyalar