Mimarlık Bölümü

Mimarlık Bölümü

Mimarlık, kökleri on bin yıl öncesine uzanan ve aynı zamanda küresel iletişim çağının temel göstergelerinden biri olmaya aday, arkaik bir meslektir; gerek mesleki alanda, gerek eğitim alanında pek çok disiplini kapsayan bir sanat, teknoloji ve bilim alanıdır. Binlerce yıllık birikimi ve bağları olan mimarlık disiplininin bir özelliği de: Faaliyet alanının sadece kullanıcısını değil, tüm dünya toplumunu etkilemesi ve dolayısı ile, ilgilendirmesidir.

Bölüm Hakkında

FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (MTF), 27.12.2011 tarih ve 138 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde kurulan Mimarlık Programı; 4 yıllık (8 yarıyıl), toplam 140 kredilik bir lisans programıdır. Mimarlık Bölümü bünyesinde, Türkçe ve İngilizce programlar mevcuttur. Bölüm, 2012-2013 ders yılı güz döneminde öğrenci kabul etmeye başlamış, ilk mezunlarını 2016-2017 ders yılı sonunda vermiştir.

Devamını Oku

Mimarlık Bölümü'nün eğitim içeriği, uluslararası mimarlık programlarıyla paralel olarak, Bologna Süreci Kriterleri'ne göre kurgulanmıştır. Mimarlık programının  disiplinler arası doğası nedeniyle, FMV Işık Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Güzel Sanatlar Fakültesi bölümleri, İç Mimarlık Bölümü, İnşaat Mühendisliği Bölümü ve İnsan ve Toplum Bilimleri bölümlerinden öğretim üyeleri, mimarlık programına önemli ölçüde destek vermektedirler. Bu, nitelikli ve özgün bir mimarlık programı oluşumuna olanak vermektedir.

Mimarlık eğitimi ve öğretimi için gerekli alt yapıya ve olanaklara sahip Mimarlık Lisans Bölümü öğrencileri; yan dal, çift ana dal ve Erasmus programlarından yararlanma olanaklarına sahiplerdir.

FMV Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün;

Vizyonu:

Tasarım ve teknolojide sürekli gelişmeyi amaçlayan eğitim-öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla, sektörlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek toplumda mimarlık bilincini geliştiren, yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olan, ulusal ve uluslararası mimarlık alanında önder, örnek ve akademik hareketlilik açısından yeğlenen bir kurum olmaktır.

Misyonu:

Çağdaş profesyonel bilgi birikimi ve deneyim sağlayan eğitim-öğretim programı, sürekli yaratıcılığı destekleyen yaklaşımı ile; çevre bilinci ve sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, yenilikçi, özgür ve eleştirel düşünebilen, rekabetçi, özgün bireyler ve mimarlar yetiştirmek; tasarımda ve bilimde  araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek; üretilen bilgiyi ulusal ve uluslararası akademik çevreler ve toplumlar ile paylaşmaktır.

Bölüm Instagram hesabı: https://www.instagram.com/isikun.arch/

İlgili Dosyalar